Nummer 20, 2016

Commentaar: Jantine Kriens

Het was een hectisch jaar. Niet alleen voor mij, zeker ook voor de medewerkers van het bureau. De persoonsgebonden budgetten, de volgende fase in de opvang van vluchtelingen, de laatste afspraken met dit kabinet over de omgevingswet en het voorstel om veel meer samen te organiseren zodat we slimmer en goedkoper in de informatiesamenleving op kunnen treden. Het is maar een kleine greep uit de veelheid aan onderwerpen waaraan medewerkers van de VNG, samen met u, in 2016 een bijdrage hebben geleverd.

Onze vereniging is een bijzonder samenspel van alle gemeenten in Nederland: groot, klein, aan de kust, aan de grens, rijk, arm. Steeds weer proberen we binnen de vereniging tot gedeelde standpunten te komen, belangen samen te laten vallen en soms moeten we ook constateren dat belangen gewoon even niet samenvallen. Van onze medewerkers wordt veel gevraagd: werken in netwerken, overzicht hebben, belangen behartigen, diensten verlenen, samenwerken. Daarbij past een strategische, wendbare organisatie. In 2016 zijn we daarom onze organisatie anders gaan inrichten.

Ons bestuur heeft voor de komende jaren drie maatschappelijke opgaven benoemd; integratie en participatie, een gezonde en veilige leefomgeving en vertrouwen in de lokale overheid. In 2017 gaat de organisatie daarbij aansluiten met drie themadirecteuren. Twee themadirecteuren starten al op 1 januari: Edward Stigter en Kees Breed. De derde zal spoedig bekend worden. We hopen dat we met onze nieuwe VNG vanaf 1 januari met nieuwe én vertrouwde gezichten samen met u verder kunnen werken aan een goede belangenbehartiging en dienstverlening.

Welk kabinet er ook komt, zonder gemeenten zal het niet lukken

Dat is ook hard nodig, 2017 is immers een verkiezingsjaar. Ik heb het nog nooit zo moeilijk gevonden om me een beeld te vormen van wat de verkiezingen ons zullen brengen. En tegelijkertijd weet ik zeker dat de drie thema’s van ons bestuur ook na de verkiezingen van belang zullen zijn: verbinding, het vertrouwen versterken in de samenleving en in de democratische instituties, de energietransitie en de klimaatverandering. En welk kabinet er ook komt, zonder gemeenten zal het niet lukken. Een gezamenlijke agenda van nationale en decentrale overheden is de enige weg waarlangs we oplossingen kunnen vinden voor de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. Wij stropen de mouwen op en gaan ervoor. Nu dat kabinet nog!

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen en een mooi 2017 met een krachtig lokaal bestuur!

 

Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, jantine.kriens@vng.nl, @kriens