Herindeling is een omvangrijk proces en in de Grondwet geregeld. Artikel 123 van de Grondwet regelt dat provincies en gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven of ingesteld.

Dit artikel heeft ook betrekking op de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen. De twee onderdelen van art. 123 vormen de basis voor de wet Arhi (wet Algemene regels herindeling).

De kern van de wet Arhi bestaat uit vier delen:

  1. onderscheid tussen herindeling en grenscorrectie
  2. processtappen bij initiatie door gemeenten, provincies of minister
  3. financieel toezicht en financiële consequenties bij herindeling
  4. overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe gemeente

Het doel van de wet is om het proces te begeleiden en alle gevolgen te ondervangen.
De wet Arhi is sinds 1984 niet meer gewijzigd.