In de gemeente Westerveld ontvangt het college van burgemeester en wethouders Kees Jan de Vet en VNG-medewerker Guust Linders op dinsdag 8 mei. Westerveld is een bijzondere gemeente: twee nationale parken, géén verkeerslichten en in de zomer telt de gemeente drie keer het aantal inwoners als normaal.

Missing media.

Specifiek kenmerk van de gemeente Westerveld is het grote aantal bijzondere opvangvoorzieningen voor onder meer dagopvang en 24-uursopvang.

Financiering
Financiering is een groot probleem: er zijn nu al veel aanvragen voor een persoonsgebonden budget en met de komende decentralisatie van jeugdzorg en de overgang van delen van de AWBZ naar de Wmo kan de financiële druk nog oplopen. Afgesproken wordt dat de VNG-medewerkers samen met de gemeente hier nog eens induiken. De gemeente wil natuurlijk wel graag zien dat de financiering goed is geregeld, maar is zich zeker bewust van een belangrijke taak: ‘hier kan het platteland echt iets betekenen voor de stad’.

Stad en platteland
Platteland en stad raken elkaar hier ook op andere terreinen. De gemeente spant zich er voor in om het platteland leefbaar te houden voor ouderen zodat ze niet naar de stad hoeven te verhuizen om dicht bij voorzieningen te zijn. Het vraagt om veel vernuft bij het in stand houden van voorzieningen, grote betrokkenheid van burgers (‘dorpskracht’) en innovatieve vervoersvoorzieningen.

VNG
De VNG is wel bekend bij het college, maar er is weinig contact. Dat kan beter. De Vereniging van Drentse Gemeenten is wel prominent aanwezig. De VNG zou beter duidelijk moeten maken voor welke vragen de gemeente bij de VNG terecht kan en de afstand tussen de VNG en de gemeente Westerveld moet verkleind worden. De VNG heeft een rol in het aandragen van kennis, daar moet meer in worden geïnvesteerd. Een kraakheldere boodschap.