Bij de inwerkingtreding va de wet beschikken gemeenten over een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijk omgevingsplan ontstaat van rechtswege. De gemeente hoeft er dus niets voor te doen. Het tijdelijk omgevingsplan bevat de bestemmingsplannen, de beheersverordeningen en de bruidsschat. In de bruidsschat zitten de regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten.

In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2029 moeten gemeenten het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Deze periode noemen we overgangsfase. 

Over deze werkwijzer

De werkwijzer helpt gemeenten om deze overgangsfase uit te voeren. Het is bedoeld voor specialisten die met het omgevingsplan aan de slag gaan.

Vragen die aan de orde komen zijn:

Dynamische content

De informatie over de overgangsfase is dynamisch. Het wordt aangevuld en gewijzigd op basis van de laatste inzichten. Het biedt inzicht in de meest belangrijke aspecten die bij het maken van een omgevingsplan ergens in de overgangsfase aan bod gaan komen.

Wanneer welk aspect aan bod komt, verschilt per gemeente en hangt van de manier waarop een gemeente het omgevingsplan opstelt en de planning in de tijd.

Suggesties en vragen

Feedback en vragen zijn van harte welkom. Stuur een mail naar: