Gemeenten maken het pgb niet meer over aan de budgethouder, maar aan de SVB. Na verschillende controles betaalt de SVB de facturen van de hulpverleners.

De invoering van het pgb trekkingsrecht gaat stapsgewijs. In 2015 werd gewerkt aan een trekkingsrechtsysteem dat per 2016 automatisch berichtenverkeer mogelijk maakt en gemeenten in staat stelt meerdere controles uit te voeren en de coderingen iWmo en iJeugd volop te gebruiken.

Informatie

Werkinstructies voor gemeenten vindt u op het Formum Sociaal Domein (pgb-beleid)!

Technische informatie

Vragen en antwoorden