De VNG faciliteert een werkplaats om te oefenen met de opbouw van het omgevingsplan richting 2032. In deze werkplaats is aandacht voor zowel de juridische als de technische kant van het maken van het omgevingsplan. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe werkwijze.  

In de werkplaats oefent u met het opstellen van regels, het maken van annotaties en toepasbare regels en het publiceren van de regels in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo doorloopt u de stappen die nodig zijn om de regels zowel juridisch als digitaal op de juiste plek te krijgen en aan de juiste voorwaarden te laten voldoen. Ook leert u in dit proces om op de juiste manier samen te werken.

Programma

In zes workshops doorloopt u de werkplaats en wordt u meegenomen in de opbouw van het omgevingsplan. Het gaat om de volgende workshops:

 • Workshop 1: Voorbereidende werkzaamheden (1 uur)
 • Workshop 2: Het VNG-casco en systematiek (3 uur)
 • Workshop 3: Ontwerp vragen, beslistabel en juridische regels (3 uur)
 • Workshop 4: Annoteren, valideren en publiceren (3 uur)
 • Workshop 5: Bruidsschat wijzigen (3 uur)
 • Workshop 6: Afronding en evaluatie (45 min)

Aan het eind van iedere workshop krijgen de deelnemers een oefening mee waarmee zij zelf aan de slag kunnen met het geleerde. In de volgende sessie behandelen we het huiswerk.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Er zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten om deel te nemen aan de werkplaats:

 • De plansoftware van de gemeente moet beschikbaar zijn en aangesloten op het DSO.
 • Voor workshop 5 is het van belang dat de geannoteerde bruidsschat is ingeladen in de plansoftware van de gemeente.
 • De gemeente heeft een actieve werkgroep die deelneemt aan de werkplaats. In de werkgroep zijn de volgende rollen vertegenwoordigd:
  • Beleidsmedewerker
  • Jurist
  • Geo-specialist

Verder kan de gemeente ervoor kiezen om een informatie-analist, regelbeheeranalist en vergunningverlener/handhaver/toezichthouder te laten aansluiten bij de werkplaats.

 • Het deelnemende team van de gemeentemoet voldoende tijd beschikbaar hebben voor de werkplaats. Het is ook belangrijk dat de gemeente een trekker van de werkplaats aanstelt.

Doelen werkplaats opbouw omgevingsplan richting 2032

 • Door deel te nemen aan een werkplaats vergaart u kennis over het opstellen van een casco en de systematiek van het VNG casco.
 • Verder leert in u in de werkplaats hoe u juridische regels, toepasbare regels en annotaties opstelt.
 • In de werkplaats gaat u actief aan de slag met het plaatsen van de juridische regels in het casco.
 • Tot slot is de werkplaats bedoeld om met diverse rollen binnen de gemeente aan de slag te gaan en te ervaren hoe deze samenwerking eruit ziet. 

Aanmelden

Lijkt het u iets om met uw gemeente aan de slag te gaan met het omgevingsplan en wilt u starten met een werkplaats? Dat kan door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Eventuele vragen kunt u sturen naar omgevingswet@vng.nl.