In de werkplaats Eerste wijzigingsbesluit werkt u aan de strategische keuzes en de tekst van het eerste wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan van uw gemeente. Ook beproeven we het aanleveren van de wijziging aan de LVBB.

  Het eerste wijzigingsbesluit

  Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft iedere gemeente een omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten hebben tot 2032 (transitieperiode) om hun ‘nieuwe’ omgevingsplan op te bouwen. Dat doen zij door steeds wijzigingen door te voeren in het omgevingsplan.

  Daarnaast is er nog een aantal andere redenen waarom gemeenten na inwerkingtreding van de Omgevingswet het omgevingsplan moeten wijzigen:

  • Mogelijk maken van gebiedsontwikkelingen
  • Realiseren van nieuwe beleidsdoelstellingen
  • Beheren van het omgevingsplan

  Keuzes

  Alle gemeenten starten met het omgevingsplan van rechtswege en kunnen vanaf het moment van inwerkingtreding op verschillende manieren de wijzigingen vormgeven en aanpakken. Deze keuzes hebben bijvoorbeeld betrekking op de opbouw van het omgevingsplan, het integreren van gebiedsontwikkeling gedurende de transitieperiode, de wijze van annoteren en het omgaan met de functionele structuur. De keuzes zijn relevant voor de te nemen wijzigingsbesluiten.

  Werkplaats Eerste wijzigingsbesluit

  Met de werkplaats ‘Eerste wijzigingsbesluit’ ondersteunen we gemeenten in 3 stappen bij het maken van keuzes die komen kijken bij het allereerste wijzigingsbesluit. Of met andere woorden: de richting die ingeslagen wordt.

  De werkplaats bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 2,5 uur. Het programma luidt als volgt:

  1. In de eerste bijeenkomst identificeren we strategische keuzes die direct relevant zijn voor het eerste op te stellen wijzigingsbesluit.
  2. In de tweede bijeenkomst stellen we een wijzigingsbesluittekst op die aansluit bij deze keuzes.
  3. In de derde bijeenkomst beproeven we hoe u dit wijzigingsbesluit met de plansoftware van uw gemeente aan de LVBB kunt aanleveren.

  Binnenkort volgt op deze plaats meer informatie over de werkplaats.

  Organisatie

  De werkplaats wordt aangeboden door de VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

  Meer informatie en aanmelden

  Wilt u meer informatie en/of wilt u zich aanmelden voor de werkplaats? Neem dan contact op met de VNG via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Werkplaats Eerste wijzigingsbesluit’.