De VNG faciliteert in maart en april 2021 de Werkplaats DSO-keten, een manier voor gemeenten om een werkende DSO-keten te realiseren, in samenwerking met hun (software)leveranciers. Door kennis en resultaten uit de werkplaats te delen, kunnen alle gemeenten hiervan profiteren. Volg de werkplaatsen hier!

Wanneer de digitale keten op orde is, kan een gemeente aan de slag met het inhoudelijke werk, zoals het inrichten van de VTH-processen, het aanpassen van de bruidsschat en het ontwikkelen van het omgevingsplan.

In februari start de VNG met een pilot. Daarna volgen er twee rondes van zes gemeenten die onder begeleiding van VNG een werkplaats organiseren. U kunt vanaf eind februari ook zelfstandig aan de slag met het format en een werkplaats in uw eigen gemeente organiseren.

Kennis delen

U kunt de werkplaatsen hier volgen. We delen kennis, ervaringen, bevindingen en tips van gemeenten die een werkplaats afgerond hebben. Onderstaand vindt u alle informatie. De komende tijd breiden we deze pagina verder uit met het format voor de werkplaats, uitleg over de stappen en bevindingen uit de werkplaatsen die afgerond zijn.

Save the date: 29 maart 2021

Op maandag 29 maart organiseren we een bijeenkomst waarin we de bevindingen uit de eerste ronde werplaatsen met u delen. U kunt zich binnenkort voor deze bijeenkomst aanmelden.

Blijf op de hoogte

Laat via dit formulier uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten die we organiseren rondom de werkplaatsen. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor 29 maart.

Vragen? Mail ons! 

Heeft u vragen over de Werkplaats DSO-keten? Stuur dan een mail naar bio@vng.nl met als onderwerp ‘werkplaats DSO’, dan nemen wij contact met u op.

In een werkplaats is een team van medewerkers van een gemeente,  met ondersteuning van softwareleveranciers (en betrokkenheid van dienstenleveranciers) zelfstandig aan het werk. Ze werken volgens een vast stappenplan, waarbij ze in korte tijd (maximaal drie weken) in een aantal stappen de DSO-keten doorlopen: van het maken en publiceren van een omgevingsplan tot het ontvangen van een vergunning aanvraag op basis van de regels uit het plan. Wordt de werkplaats succesvol doorlopen? Dan heeft de gemeente een werkende DSO-keten. De opgedane kennis wordt gedeeld met alle andere gemeenten en betrokken softwareleveranciers en dienstverleners.  

Gemeente in de lead 

Deelnemende gemeenten zijn dus zelf in de lead en hebben alle tools in huis om de stappen te doorlopen. De VNG ondersteunt de werkplaats met een werkplaats-coach, zorgt voor het stappenplan waarin de te doorlopen stappen worden toegelicht en helpt bij het uitwerken van de kennisproducten. Het stappenplan is binnenkort ook hier op de website te vinden.

Kennis delen

Kennisproducten kunnen bestaan uit een bondig verslag van de bevindingen van een gemeente die de Werkplaats DSO-keten heeft afgerond, waarin aanbevelingen en tips staan. Ook kan een deelnemende gemeente gevraagd worden om kennis te delen in de vorm van een webinar of een blog. Deze kennisproducten worden voor iedereen beschikbaar gesteld om zo het “leren van elkaar” en “samen doen” aan te moedigen. 

infographic Werkende DSO-keten

De gemeentelijke DSO-keten loopt van het maken (wijzigen) van een (omgevings)plan tot het afhandelen van een vergunningaanvraag en het bijbehorende toezicht en de handhaving. De focus in de Werkplaats DSO-keten ligt op het werkend krijgen van de digitale keten, niet op het verbeteren van de inhoud (juridische regels, toepasbare regels, omgevingsplannen) die door de keten stroomt. Wel gebruiken we de inhoud om de keten werkend te krijgen. En: met de werkplaats stomen we de keten klaar voor die inhoud. 

Een werkende DSO-keten is dus de basis voor vervolgstappen zoals het inrichten van de VTH-processen, het aanpassen van de bruidsschat en het ontwikkelen van het omgevingsplan. Daarnaast bereidt de werkplaats gemeenten voor op de ketentest die in de zomer van 2021 gepland staat. 

Stappen DSO-keten in beeld

In deze infographic is de DSO-keten in beeld gebracht, met alle stappen die nodig zijn om de volledige DSO-keten te doorlopen. De stappen die in deze afbeelding staan omschreven vindt u ook terug in het stappenplan dat in iedere werkplaats gebruikt wordt. Dit stappenplan kunt u binnekort ook op deze pagina downloaden.

Om een werkplaats te organiseren is het volgende nodig:

  • Geïmplementeerde software (juridische en toepasbare regels, omgevingsbeleid en VTH);
  • Werkende koppelingen met de Landelijke Voorzieningen;

  • Een multidisciplinair team dat gedurende drie weken tijd en energie kan besteden aan het doorlopen van de DSO-keten (ivm korte doorlooptijd van de werkplaats) en actief communiceert met het coachende VNG team;

  • Content om te publiceren: minimaal enkele juridische en toepasbare regels. 

Alle partijen die een rol hebben in de DSO-keten kunnen deelnemen aan een werkplaats en voor al deze partijen is er kennis op te doen en te benutten:

  • Alle gemeenten - Alle gemeenten kunnen profiteren van de kennis die tijdens de werkplaatsen wordt opgedaan. Tips en ervaringen worden straks op deze pagina gedeeld. Na de pilot nodigen we gemeenten uit om zelfstandig hun keten na te lopen met het format en hun bevindingen met VNG te delen (mail uw bevindingen naar omgevingswet@vng.nl).

  • Gemeenten die deelnemen onder begeleiding van VNG - Na een succesvol verlopen werkplaats, heeft een gemeente de DSO-keten werkend en is ze klaar om zich verder voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. ​Of: het is helder aan welke onderdelen van de keten nog gewerkt moet worden, om deze werkend te krijgen.

  • Softwareleveranciers - Softwareleveranciers doen in een beschermde omgeving (waar fouten mogen worden gemaakt) kennis op van de werkende DSO-keten.​

  • Dienstverleners - Met de werkplaatsen worden dienstverleners in stelling gebracht. In eerste instantie doordat ze de VNG gefaciliteerde werkplaatsen volgen, later door zelf het concept bij gemeenten uit te voeren (hier volgt later meer informatie over).

De VNG start medio februari met een pilot-werkplaats. Daarna volgt in maart een eerste ronde van 5 of 6 gemeenten die een werkplaats organiseren en in april een tweede ronde met 5 of 6 andere gemeenten.

Representatieve groep

We streven naar een groep van gemeenten die samen representatief zijn voor zoveel mogelijk andere gemeenten. Denk hierbij aan de juiste diversiteit aan software, de grootte van de gemeente en de samenwerkingspartners die de gemeente heeft. Zo kunnen zoveel mogelijk andere gemeenten de kennis uit de werkplaatsen gebruiken bij het werkend krijgen van hun DSO-keten.

Zelfstandig een werkplaats organiseren

In februari kunt u de pilot volgen. Daarna worden de andere werkplaatsen opgestart en kunt u als gemeente ook zelfstandig een werkplaats organiseren. Het concept (format en andere documenten) van de werkplaats is dan ook vanaf eind februari beschikbaar via deze pagina en bruikbaar voor alle gemeenten. 

Ook ADS faciliteert werkplaatsen. Deze 'Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet' richten zich op het oplossen van een specifiek knelpunt in de bredere keten. Bekijk de informatie hierover op de website van ADS