Samenvatting Commissievoorstel:
Meer groei en werkgelegenheid is één van de speerpunten van de EC. In dit voorstel wordt verder uitgewerkt hoe economische groei gerealiseerd kan worden op een manier die sociale inclusie, mobiliteit, rechten voor werknemers en sociaal ondernemen mogelijk maakt. Eind 2012 naar verwachting gestart kunnen worden met de implementatie.

Ter informatie