Ondersteuningsteam OTD

De tijd is krap tot 1 januari 2015. Gemeenten moeten duidelijke prioriteiten stellen, keuzes maken en met een basisscenario werken. Dat betekent dat u de meest essentiële zaken nu moet regelen (zie de focuslijst in Transitieplan). Hierbij krijgt u hulp van de VNG zelf, het Transitiebureau Jeugd en het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD).

Het OTD werkt vraaggericht en is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Hun e-mailadres is OTD@VNG.nl. Dit team richt zich op alle transities: Jeugd, Wmo en Participatiewet. Leidraad hierbij zijn de Spoorboekjes van de Transitiebureaus.

Het OTD omvat specifieke ondersteuningsprogramma’s. Zoals bijvoorbeeld VISD/CORV, AMHK, Inkoop J-GGZ, Toegang/Inzet passende hulp, Facturatie, Bovenregionale zorg en Sociale wijkteams.

Spoorboekje
Het Spoorboekje Jeugd geeft de belangrijkste mijlpalen voor 2014 zodat gemeenten op 1-1-2015 klaar zijn voor de uitvoering van de jeugdhulptaken. Onze ondersteuning sluit aan bij deze mijlpalen. Medio maart verschijnt de geactualiseerde versie.


Hulpaanbod