Weert is in 2012 de trotse winnaar is van de landelijke competities ‘De Groenste Stad’ en 'Sportgemeente van het jaar'. VNG-directievoorzitter Ralph Pans werd dinsdag 4 december in het kader van ‘DR on Tour’, hartelijk ontvangen door het College van B&W onder leiding van burgemeester Heijmans.


(vlnr: wethouder Litjens, wethouder Kirkels, Ralph Pans, burgemeester Heijmans, wethouder Coolen, gemeentesecretaris Knaapen. Wethouder Cardinaal ontbreekt op deze foto)

Decentralisatie
Pans sprak in Weert onder andere over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord. Het voornemen om de taken alleen te delegeren naar 100.000+ gemeenten, baart zorgen. In hoeverre zal het streven naar een grotere schaal de gemeente Weert raken?

De VNG wil maatwerk mogelijk laten. Decentralisatie moet niet plaatsvinden alleen naar 100.000-plus gemeenten, maar naar alle gemeenten, zodat zij vrijwillig kunnen samenwerken. Inhoudelijke samenhang moet leidend zijn. Zolang gemeenten niet met de rug naar de centrumgemeente samenwerken, moet variatie mogelijk zijn.

Provinciegrenzen mogen daarbij geen onoverkomelijker barrières zijn. De gemeente Weert ligt aan de rand van de provincie Limburg en werkt veel samen met Brabantse gemeenten.

Stapelingseffecten sociaal domein
De aanwezige wethouders spraken verder hun zorgen uit over de stapelingseffecten van de maatregelen sociaal domein in combinatie met de wettelijke compensatieplicht bij gemeentes. Dit vormt een loodzware opgave voor de gemeenten. De rekening wordt bij de allerzwaksten neergelegd. Wie legt aan de burgers uit dat niet alles meer kan? Wat de VNG betreft neemt het Rijk die rol op zich. 

Tenslotte werd gesproken over de uitname van de onderwijshuisvestingsgelden uit het gemeentefonds nemen en de voorgenomen maatregelen van het kabinet richting woningcorporaties.