Weekendtref is een ontmoetingsplaats van en voor mensen met psychische problemen. Hier kunnen ze deelnemen aan activiteiten, een vriendennetwerk opbouwen en elkaar steunen.

Daarnaast nemen mensen uit de doelgroep meer dan de helft van de vrijwilligers taken op zich. Zij werken als beheerder, gastheer/vrouw, kok in het eetcafé, activiteitenbegeleider of als bestuurslid.

De aanpak

De weekends zijn voor veel (ex-)psychiatrische cliënten het moeilijkst om door te komen, alle doordeweekse activiteiten als werk en therapie liggen dan stil. Reden voor een aantal mensen (merendeels uit de doelgroep) om de Stichting Cliënten Contact Eemland in het leven te roepen. Een stichting die een unieke ontmoetingsplaats creëerde in het Amersfoortse wijkcentrum De Driehoek onder de naam Weekendtref.

Met een vrijwilligersploeg die grotendeels bestaat uit mensen van de doelgroep en de ondersteuning van een betaalde coördinator wordt in het weekend een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er op zaterdag het eetcafé waar men tegen een kleine vergoeding kan eten.

Organisatie

Weekendtref draait volledig op vrijwilligers. Een klantgestuurd project waarbij (ex) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg meer dan vijftig procent van de taken voor hun rekening nemen. Weekendtref is elk weekend open, ook in vakantietijden en tijdens feestdagen die in het weekend vallen.

Een betaalde coördinator ondersteunt het project 16 uur per week. De gemeente Amersfoort ondersteunt het project financieel vanuit de Wmo gelden.

Effect

Elk weekend ontvangt Weekendtref meer dan vijftig gasten. Door de vriendennetwerken die dan opgebouwd worden kijken bezoekers ook buiten het weekend naar elkaar om. Niet alleen bij vrolijke gebeurtenissen als een verjaardag, maar ook bij ziekte of lijden.

Inspiratiebron

Dit jaar vierde Weekendtref haar 15-jarig bestaan. Een duidelijk teken dat een ontmoetingsplaats als deze bestaansrecht heeft en van waarde is voor de gemeenschap.

"Veel mensen hebben geen of weinig contact met familie of vroegere vrienden. De eenzaamheid staat dan om de hoek te wachten. Wij zouden graag als inspiratiebron dienen voor vergelijkbaar op te zetten plaatsen in het land", aldus een medewerker van Weekendtref.

Ervaringen

Tijdens het lustrumfeest verzorgde Voorheen met Matthijs een optreden. In hun blog schrijft Annemiek van de Weijer over het feest:

'Wat ik erg mooi vond om te horen was een uitspraak van een dame die de hele middag in het publiek had gezeten en die ik veel had zien lachen. "Het was zo leuk vanmiddag, ik kan er weer een hele tijd tegen aan." Dat zegt voor mij genoeg, daar doen we het met zijn allen voor.'

Meer informatie

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van: