Onderzoek kosten waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen vinden op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De organisatie van deze gecombineerde verkiezingen komt te liggen bij gemeenten. Dat betekent in de praktijk meer werkzaamheden en kosten. De waterschappen zullen de meerkosten voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen vergoeden aan gemeenten. SIRA Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van de extra kosten die gemeenten maken voor het aanvullend organiseren van de Waterschapsverkiezingen.

Nieuwe datum waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen zijn waarschijnlijk tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten, op 18 maart 2015. De Tweede Kamer gaat een wetsvoorstel hierover nog behandelen. De VNG heeft zich sterk gemaakt voor opname van de waterschapsverkiezingen in de Kieswet. Dat is gebeurd. Zie meer informatie in onderstaand bericht:

Meer informatie

Hier meer informatie over de wijziging waarmee de Waterschapsverkiezingen worden uitgesteld en de reactie van de VNG op het voorstel tot indirecte waterschapsverkiezingen.