Aafje Knispel en Lex Hulsbosch (Trimbos)

Sinds 2010 bestaat het panel Psychisch Gezien, een (niet representatieve) groep mensen met ernstige psychische aandoeningen die geregeld door Trimbos worden ondervraagd over hun situatie en wat ze vinden van onderwerpen die daarvoor relevant zijn.

Toen het in 2010 begon waren er 800 leden, nu doen 1500 tot 1700 mensen actief mee. Het panel is bedoeld als instrument om te meten hoe er in de doelgroep wordt gedacht en om mensen een stem te geven. β€˜Dit voorziet in een behoefte, mensen stellen het op prijs,’ zegt Lex. De panelleden hebben te maken met uiteenlopende klachten en vaak een combinatie daarvan, zoals depressie (51%), angsten (48%), psychose/schizofrenie (31%), persoonlijkheidsstoornis (27%) enzovoorts.

40% van de panelleden is erg tot zeer erg eenzaam

Op verzoek van organisaties nodigt Trimbos af en toe mensen gericht uit om mee te doen aan een focusgroep of een peiling op aanvraag. Dit kan binnen 4 a 5 weken geregeld zijn.

Aafje presenteert een selectie uit het resultaat van de voorjaarspeiling van 2016. Het zijn cijfers die indruk maken. Een op de vier panelleden geeft zijn leven een onvoldoende, gemiddeld beoordelen de panelleden hun kwaliteit van leven met een 6,2 (het landelijk gemiddelde is een 7,8). 80% van de panelleden zegt zich eenzaam te voelen, 40% is erg tot zeer erg eenzaam. Een derde voelt zich geregeld gediscrimineerd. Slechts 21% van de panelleden heeft betaald werk, het landelijk gemiddelde ligt op tweederde (66%).

Panel geeft mensen een stem en dat voorziet in een behoefte

Over de ondersteuning door gemeenten is het panel matig tevreden. Sociale wijkteams scoren een 5,9, medewerkers van het gemeentelijk zorgloket een 5,7 en de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen krijgt gemiddeld een 5,3. De rapportcijfers vertonen wel een stijgende lijn. In 2014 was maar 9% van de respondenten positief over de decentralisaties, in 2016 was dit 17%.

Wat willen deelnemers zelf graag weten van het panel? Een rondje brainstormen levert een keur aan vragen op:

  • Wanneer vind je de transformatie geslaagd? Wat is er nodig?
  • Waar word je sterk van?
  • Wat is nodig om je doelen te bereiken?
  • Wat voor steun wil je ontvangen?
  • Wat heb je nodig om je thuis te voelen in de wijk?
  • Werkt de crisiskaart? Wat vind je van die kaart?
  • Hoe zou je eenzaamheid kunnen aanpakken?

Meer informatie