Door de normalisering verandert een aantal regels.

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Tweezijdige arbeidsovereenkomst

Nu nog kan de werkgever eenzijdig besluiten nemen over uw werk. Met de Wnra krijgt u een tweezijdige arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. Dat betekent dat u samen met uw werkgever afspraken op papier zet, als u in dienst treedt. En dat de werkgever de afspraken alleen in overleg met u kan veranderen, via de Ondernemingsraad of de vakbonden.

Ontslagbescherming

Bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. Dat betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven, als de werkgever u wil ontslaan bij reorganisatie of langdurende arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het ontslag wordt dus vooraf getoetst. Daarmee heeft u meer ontslagbescherming.

Natuurlijk kunt u bij een voorgenomen ontslag eerst met uw werkgever in gesprek. Wordt u het niet eens, dan kunt u uw ontslag aanvechten. Met de Wnra doet u dit niet meer bij uw werkgever, maar bij de kantonrechter. Vervolgens kunt u nog in hoger beroep en in cassatie. Bezwaar maken bij de werkgever en beroep bij de bestuursrechter zijn dus niet meer aan de orde.

Geen ontslag tijdens ziekte

Op dit moment kan een medewerker niet wegens ziekte, maar wel tijdens ziekte ontslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld bij reorganisatie. Straks kan uw werkgever u niet ontslaan als u ziek bent of arbeidsongeschikt. Daarbij geldt: geen ontslag tijdens de eerste twee jaar als u volledig arbeidsongeschikt bent en geen ontslag tijdens de eerste drie jaar als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De Wet verbetering poortwachter blijft van toepassing. Als uw salaris stopt, heeft u dus recht op een uitkering uit de WIA of WW.