De Wnra betekent vooral een verandering in rechten en plichten bij het begin en het eind van de arbeidsovereenkomst. Maar er is ook veel dat hetzelfde blijft.

Hieronder staan de belangrijkste punten.

Werkrelaties en werkplek blijven behouden

De Wnra heeft geen invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw werk. U behoudt dezelfde werkzaamheden, werkrelaties en werkplek.

Arbeidsvoorwaarden gelijk

De arbeidsvoorwaarden veranderen niet. Salaris, Individueel Keuzebudget en vakantie-uren blijven dus gelijk. Net zoals nu het geval is, komen collectieve arbeidsvoorwaarden tot stand in het overleg tussen werkgevers en vakbonden. Ook blijft het ABP het pensioenfonds voor ambtenaren.

Speciale status van ambtenaar blijft

Gemeentelijke medewerkers behouden de speciale status van ambtenaar. In de Ambtenarenwet 2017 staan de bijzondere eisen waaraan ambtenaren moeten voldoen. Deze eisen hebben te maken met integriteit, meldplicht, voorkoming van belangenverstrengeling enzovoorts.

Rechtsbescherming bij ontslag

Wie met ontslag te maken krijgt en het er niet mee eens is, kan net als nu juridische stappen zetten. Ontslag wordt dus niet makkelijker. Door de ontslagtoets vooraf van UWV en kantonrechter heeft u zelfs meer ontslagbescherming. De arbeidsrelatie in overleg beƫindigen met een beƫindigingsovereenkomst blijft mogelijk.

Wettelijke regelingen blijven

Wettelijke regelingen, zoals de sociale verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg, Wet op de ondernemingsraden en Arbeidsomstandighedenwet blijven van toepassing.