Wnra en uw arbeidsovereenkomst

Nu nog hebben ambtenaren een eenzijdige aanstelling. Dat wil zeggen: de werkgever benoemt hen als ambtenaar en de ambtenaar hoeft niets te ondertekenen. Dat wordt anders.

Vanaf 1 januari 2020 heeft u, als u in dienst bent bij een overheidwerkgever, automatisch een arbeidsovereenkomst. Het is aan uw werkgever of hij de arbeidsovereenkomst op papier naar u toestuurt, zodat u die kunt ondertekenen. De arbeidsvoorwaarden blijven sowieso gelijk.

Komt u na 1 januari 2020 bij een overheidswerkgever in dienst, dan ondertekent u altijd een arbeidsovereenkomst. Uw werkgever en u zetten allebei een handtekening onder de afspraken die u heeft gemaakt over werkzaamheden, beloning, werkplek enzovoorts. Afspraken die in een arbeidsovereenkomst staan, kan uw werkgever niet eenzijdig veranderen.

Wnra en de collectieve arbeidsovereenkomst

Naast de arbeidsovereenkomst tussen uw werkgever en u is er vaak ook een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en vakbonden. Deze afspraken moet de werkgever nu nog vastleggen in een aparte rechtspositieregeling.

Straks is de cao direct bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst van kracht, ook voor werknemers die geen vakbondslid zijn. Daarmee krijgt u bijvoorbeeld automatisch loonsverhoging na een cao-akkoord.