Aan het eind van uw dienstverband zijn er vier mogelijkheden.

1. U zegt uw baan op

Net als nu kunt u uw baan opzeggen. Uw werkgever bevestigt de opzegging.

2. Uw werkgever zegt het dienstverband op ‘met wederzijds goedvinden’

U kunt samen met uw werkgever besluiten het dienstverband te beëindigen. Dit legt u dan, net als nu, vast in een beëindigingsovereenkomst die u allebei ondertekent.

3. Uw werkgever wil u ontslaan en u bent het er niet mee eens

Wil uw werkgever u ontslaan wegens reorganisatie of langdurend arbeidsongeschiktheid? Dan moet het UWV daarvoor toestemming geven. Zijn er andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie? Dan moet de werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als u het niet eens bent met uw ontslag, dan kunt u dat bespreken met uw werkgever. U kunt bij uw werkgever geen bezwaar meer indienen. Dat doet u straks bij de kantonrechter. Bent u het niet eens met zijn beslissing, dan kunt u in hoger beroep bij de Rechtbank of in cassatie gaan. Dat wil zeggen dat u naar het hoogste rechtsorgaan gaat, de Hoge Raad.

U heeft straks dus meer mogelijkheden om in beroep te gaan tegen ontslag. Deze mogelijkheden brengen wel kosten met zich mee en u heeft een advocaat nodig.

4. Uw werkgever ontslaat u ‘op staande voet’

Heeft u gestolen, iemand mishandeld of grof beledigd op uw werk? Dan kan uw werkgever u ‘op staande voet’ ontslaan. Dit is te vergelijken met het huidige strafontslag. Dat wil zeggen dat u meteen weg moet. U krijgt dan geen WW-uitkering.