Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG, heeft op dinsdag 5 april in het kader van de DR on Tour Wassenaar bezocht. Wassenaar is een gemeente met zo’n 25.000 inwoners en een kustlijn van ruim 8 km. Ralph Pans werd in de gemeente ontvangen door het college van B&W, een groot aantal raadsleden, de tijdelijke griffier en de gemeentesecretaris.

De gemeente Wassenaar toonde zich geïnteresseerd in samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeenten. Wassenaar werkt al veel samen met Voorschoten, maar ook in andere verbanden wordt er samengewerkt. Ralph Pans vertelt dat tijdens het VNG-congres een aantal publicaties worden gepresenteerd over samenwerking op het gebied van ict, financiën en personeelsbeleid.

Bezuinigingen
Ralph Pans geeft op verzoek van burgemeester Hoekema een toelichting op de bezuinigingen bij de VNG. De burgemeester complimenteert de VNG met de manier waarop dit is opgepakt.

Tien jaar dualisme
De gemeente Wassenaar wil weten of er wordt gedacht aan feestelijkheden rondom het 10-jarig bestaan van het dualisme volgend jaar. Ralph Pans belooft dit door te spelen aan de Congrescommissie.

Bestuursakkoord
Uiteraard werd er ook uitgebreid de tijd genomen om de actuele stand van zaken rondom het bestuursakkoord te bespreken.