Kees Jan de Vet bezocht Wageningen op 25 oktober 2011 en sprak met het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. Onderwerp van gesprek was onder andere het bestuursakkoord waarbij De Vet erop wees dat het van belang is dat naarmate gemeenten meer van zich laten horen, deze het sfeerbeeld vanuit het land bepalen.

Een ander onderwerp is de herverdeling van het gemeentefonds en de financiële verhoudingen tussen gemeenten onderling. Volgens De Vet is het niet slecht om daarnaar te kijken, omdat sommige gemeenten te veel geld krijgen in verhouding tot wat ze nodig hebben. De VNG bepleit bij het kabinet om deze herverdeling uit te stellen, maar of het kabinet hiermee akkoord gaat, is nog maar de vraag.

Wet werken naar vermogen
Ook is de Wet werken naar vermogen aangestipt. Wageningen deelt mee dat zij nu al met andere gemeenten samenwerkt. De Vet geeft aan dat deze bundeling van samenwerking kracht laat zien.

Burgerparticipatie geen doel op zich
Wageningen betrekt haar inwoners bij haar werk, zoals bij de bezuinigingen. Kees Jan deelt mee dat burgerparticipatie op zichzelf geen doel mag worden. De meedenkkracht van inwoners is belangrijk want daar kun je wat mee. Het project slim samenwerken laat uitwisseling van ervaringen zien waaruit de gemeente kan putten.

Tot slot laat Wageningen weten dat er kritisch naar de ledenvergadering moet worden gekeken en dat het jaarcongres duur en groot is.