‘Waddinxveen is een ontwikkelingsgemeente met veel projecten. Bovendien is de gemeente bezig met de bestuurlijke toekomst, bezuinigingen, het ambtelijk apparaat en allerlei landelijke ontwikkelingen.’ Dat zei raadslid Bax tijdens het bezoek (maart 2011) van VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans aan de gemeente.

Waddinxveen wil de problemen die op de gemeente afkomen samen met andere gemeenten proberen aan te pakken. De gemeenteraad heeft besloten om daarbij de gemeente Gouda als samenwerkingspartner bij uitstek te beschouwen.

Bestuursakkoord

In het gesprek wordt Ralph Pans vooral bevraagd over de lopende onderhandelingen met het Rijk rondom het Bestuursakkoord.
  • Heeft het Rijk wel voldoende vertrouwen in de gemeenten als het gaat om de decentralisaties?
  • Wat hebben de bezuinigingen van het Rijk op het UWV voor effect op de samenwerking tussen de gemeentelijke sociale diensten en het UWV?
  • Hoe zit het met de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat, nu er extra taken bijkomen voor gemeenten?

Ralph Pans beantwoordt de vragen en benadrukt dat gemeenten geen modellen opgelegd moeten krijgen om taken op een groter schaalniveau uit te voeren. De gemeenten moeten hier zelf over beslissen.

Verdiept en verbeterd

Burgemeester Cremer onderstreept het belang van de VNG voor de gemeentelijke organisatie en zegt dat het beeld van wat de VNG kan betekenen voor raad en college de afgelopen tijd is verdiept en verbeterd. ‘En af en toe met elkaar van mening verschillen, daar moet je tegen kunnen’, zo sluit hij af.