De VNG wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst. VNG International verleent diensten om de Global Goals op lokaal niveau te kunnen implementeren. We ontsluiten kennis en informatie, ondersteunen gemeenten bij het lokaal invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, en volgen de internationale beleidsdiscussies die relevant zijn voor gemeenten.

Waarom ook aansluiten?

 • De Global Goals vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid.
 • Uw gemeente draagt direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
 • De Global Goals vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Gezien de wereldwijde aandacht vormen de Global Goals een prachtig thema om uw gemeente internationaal te profileren.

Hoe kan uw gemeente bijdragen?

 • Het is heel gemakkelijk om aan te sluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne: u kunt zich hier aanmelden.
 • Er zijn geen minimale vereisten om Global Goals gemeente te worden. De Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt gezamenlijkheid én ruimte voor eigen initiatiefen eigen keuzes. De campagne schrijft niet voor wat gemeenten moeten doen, maar reikt diverse mogelijkheden aan.
 • U kunt bijvoorbeeld inspirerende actieformats kiezen uit de “Menukaart”, de “Tijdscapsule” naar uw gemeente laten komen om met uw inwoners en gemeenteraad over de Global Goals te debatteren, of andere activiteiten organiseren in uw gemeente.
 • Ook kunt u uw gemeentelijk beleid langs de Global Goals leggen, een eigen meting doen van voortgang op de doelen en zelfs uw gemeentebegroting aan laten sluiten bij de Global Goals.
 • Verder kunt u op verschillende manieren de Global Goals in uw gemeente verder inbedden; geef bijvoorbeeld een jonge ambtenaar in uw gemeente de ruimte om deze agenda intern tot leven te laten komen, via de YoungChallengers.
 • Om onder de gezamenlijke vlag van de Gemeenten4GlobalGoals campagne te opereren, kunt u gebruik maken van een campagnelogo op maat voor uw gemeente, en formats voor banners en andere communicatiemiddelen die we voor u maken.
 • VNG International biedt ondersteuning bij uw keuze van passendeactiviteiten.
 • Omgekeerd vragen wij u voorbeelden van geslaagde activiteitenformats aan ons temelden. Dan kunnen we daarmee de “Menukaart” voor andere gemeenten verrijken.