Nummer 20, 15 december 2017

Drie vragen aan... Gerrit Krol (CDA), waarnemend burgemeester Het Bildt


Auteur: Paul van der Zwan

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Gerrit Krol een halfjaar waarnemend burgemeester zou zijn van Het Bildt, maar het werd zeven jaar langer. Deze week neemt hij afscheid van de gemeente die op 1 januari, samen met Franekeradeel, Menaldumadiel en vier dorpen van de gemeente Littenseradiel opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Een waarnemend burgemeester vervult zijn functie doorgaans hooguit een paar jaar. Vanwaar die zevenenhalf jaar bij u?
‘Ik werd in 2010 gevraagd als waarnemer gedurende de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester. Maar die mislukte. De exacte reden weet ik niet, maar het verhaal gaat dat de kandidaten te weinig kwaliteit hadden. Na dat halfjaar werd gevraagd of ik, mocht er een nieuwe sollicitatieprocedure komen, wilde solliciteren. Dat wilde ik niet; ik was toen 65 jaar, ik woon in Leeuwarden, en wilde niet meer verhuizen. Overigens is Het Bildt wel mijn geboorteplaats. Als ik ja had gezegd, was er waarschijnlijk weer een sollicitatieprocedure gekomen, maar dat ging dus niet door. Ik werd weer gepolst als waarnemend burgemeester. De eerste herindelingsplannen dateren van eind 2011, mijn verlengd waarnemerschap zou aanvankelijk tot ongeveer 2015 duren, daarna tot 2017 en uiteindelijk tot 2018.’

In hoeverre veranderde uw rol naarmate de tijd vorderde?
‘Gedurende het eerste halfjaar paste ik voornamelijk op de winkel, maar dat veranderde al snel. Het duurde niet lang of ik tekende brieven als burgemeester en niet als waarnemend burgemeester. Je hebt als waarnemer dezelfde bevoegdheden als een kroonbenoemde burgemeester. Ik voelde me al snel op en top burgemeester, en ik was op Het Bildt echt op mijn plek. Soms ging er een briefje naar de minister van BZK dat de herindeling weer wat langer ging duren en mijn waarnemerschap dus ook. Dat ging uiteraard wel in samenspraak met de raad. Momenteel heeft ongeveer een op de zes gemeenten een waarnemend burgemeester. Dat komt voornamelijk door het groot aantal herindelingen. Het is logisch dat er voorafgaand aan een herindeling en de eerste periode erna een waarnemer is met veel ervaring en inzicht in wat er moet gebeuren. Maar er moet niet te makkelijk worden overgegaan tot het benoemen van een waarnemend burgemeester.’

Welke trend in het lokaal bestuur juicht u toe en over welke bent u bezorgd?
‘Ik vind het prima dat dorpen en wijkverenigingen meer betrokken worden bij het beleid, bijvoorbeeld doordat zij meer bevoegdheden krijgen om hun eigen ruimte in te richten met een eigen budget, binnen de kaders die de raad stelt.
En ik maak me zorgen over de eventuele komst van een direct gekozen burgemeester. Ik ben sinds 1986 als raadslid, fractievoorzitter, wethouder, locoburgemeester en waarnemend burgemeester betrokken bij het openbaar bestuur. Ik mag wel zeggen dat ik enig inzicht heb. Het is verstandig als een burgemeester onafhankelijk kan opereren. Dat zie ik niet zo gauw gebeuren bij een gekozen burgemeester, die zal zijn oren toch eerder laten hangen naar de wensen van zijn achterban. Neem bijvoorbeeld de discussie rond de demonstraties tegen Zwarte Piet in Dokkum. Een onafhankelijke burgemeester staat daar met meer afstand en dus objectiever in. Dat komt het lokaal bestuur ten goede.’