‘De VNG moet zich scherper en activistischer opstellen richting het Rijk’. Dat was de boodschap die het college van Waalwijk meegaf aan VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet, die de gemeente op 9 november bezocht. In Waalwijk bestaat de indruk dat de VNG gouvernementeler en Haagser is dan wenselijk.

‘Leg het oor goed te luisteren bij de leden, de VNG is tenslotte een ledenorganisatie. En zorg bij meningsvorming voor een goede balans tussen de opinies van grote, kleine en middelgrote gemeenten’, zo luidde het advies van wethouders Riné van Dongen en Sjoerd Potters. ‘Geef als VNG vooral ook een eigen en duidelijk geluid af. Bepaal als VNG je eigen strategie en geluid, zonder teveel op de rijksagenda te leunen’. Ook de bezuinigingen passeerden de revue. Wethouder Jan van Groos bracht in dat het lastig begroten is als er veel financiële onzekerheid uit Den Haag komt. ‘Van gemeenten wordt een sluitende begroting verwacht, maar het Rijk stapelt de ene korting op de andere’.

Decentralisatie
Het college van Waalwijk is voorstander van ‘echte decentralisatie’. Volgens burgemeester Nol Kleijngeld mag decentralisatie dus niet betekenen, dat er te veel gedetailleerde regelgeving meekomt uit Den Haag. ‘Meer ruimte en dus ruimte voor lokale verschillen’, was zijn pleidooi. En kijk bij regiovorming en samenwerking naar gegroeide cultuurhistorische identiteiten. ‘Blauwdrukken van bovenaf werken niet of verstorend’, was zijn mening.