Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisaties voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn uw VTH-processen goed ingericht? Welke acties moeten nog opgepakt worden om startklaar te zijn?

De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator ’ een training aan. ‘Train de facilitator’ betekent dat vakspecialisten worden opleid tot trainer om anderen te trainen op hun vakgebied. Het ‘Train de Facilitator’ concept betekent voor een organisatie dat de intern opgebouwde kennis en ervaring effectief wordt overgedragen op interne medewerkers en samenwerkingspartijen.

Zo kunnen o.a. projectmanagers, facilitators, procesadviseurs binnen gemeenten en omgevingsdiensten de VTH-werkprocessen binnen hun eigen teams toetsen. Het doel hiervan is signaleren en aandachtspunten van het werkproces benoemen. De aandachtspunten kunnen vervolgens omgezet worden in concrete acties.

Na de training is de organisatie in staat om:

  1. Zelfstandig VTH-werkprocessen te toetsen met een multidisciplinair team
  2. De aanpak, de beschikbare content en best practices in te zetten
  3. Stapsgewijs komen tot specifieke aandachtspunten en deze om te zetten in acties.

Voor deze train de facilitator - self-assessment kunt u zich aanmelden via deze link. Deelname is gratis. In de flyer vindt u meer informatie over train de facilitator – self-assessment. 

Webcolleges

Bij dit self-assessment horen vier webcolleges die u verder helpen. De vier webcolleges gaan ieder in op een specifiek onderwerp van het self-assessment. Beginnend bij een webcollege over het self-assessment, doel en aanpak. Dan drie webcolleges over het toezicht en handhavingsproces, het vergunningenproces en het initiatievenproces. Bij het initiatievenproces staat de dialoog met de initiatiefnemer centraal. Het gesprek voeren met de initiatiefnemer is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De webcolleges kunt u bekijken via deze link

Meer informatie