Nummer 12, 25 augustus 2017

Auteur: Cindy Castricum

Het nieuwe kabinet moet knelpunten wegnemen zodat de overheid beter in staat is banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat schrijft het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) in een brief die het deze zomer aan informateur Gerrit Zalm stuurde. In 2013 is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat markt en overheid in tien jaar tijd 125.000 nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten creëren. De overheidssector moet er daarvan 25.000 voor rekening nemen. In 2015 voldeed de overheid ruimschoots aan de doelstelling, maar in 2016 is het beoogd aantal van 6500 banen niet gehaald. De teller kwam vorig jaar niet verder dan 3600. 

Volgens het VSO zou het strikte onderscheid tussen markt en overheid voor de telling van het aantal te realiseren banen afgeschaft moeten worden. Doordat de overheid zich de afgelopen jaren heeft gericht op haar kerntaken zijn veel ondersteunende werkzaamheden – die door mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd – uitbesteed aan marktpartijen. Daarbij gaat het onder meer om facilitaire diensten, catering en schoonmaak. Ze werken bij de overheid, maar tellen mee met de marktsector. ‘Omdat het ongewenst is om enkel ten behoeve van het behalen van de banenafspraak de uitbesteding aan de markt terug te draaien, is het VSO van mening dat de scheiding van de taakstelling tussen markt en overheid moet worden opgeheven.’

Ongelijke regels

Verder constateert het VSO dat voor de realisatie van de taakstelling voor overheid en markt ongelijke regels gelden. De verhouding in de doelstelling tussen markt en overheid is 4:1, terwijl de verhouding van het aantal werkenden 8:1 is. Bovendien moet de overheid de doelstelling al in 2024 hebben behaald en heeft de markt tot 2026 de tijd.

Nu de overheid de doelstelling in 2016 niet heeft gehaald, wil demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) een wettelijk quotum in werking stellen, zo kondigde ze vlak voor de zomer aan. Het VSO vindt ‘het inzetten van deze maatregel niet de weg om voor deze doelgroep nieuwe banen te creëren’.

Cao onderkant arbeidsmarkt
Roel Bekker – voormalig secretaris-generaal van VWS – onderzoekt of gemeenten een afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt wenselijk vinden. In 2013 namen de VNG-leden de resolutie Een lokale vitale samenleving aan, met als strekking dat zo’n afzonderlijke cao niet nodig was. Inmiddels zijn er gemeenten die oproepen om alsnog centrale afspraken te maken. De verkenning van Bekker vormt de basis van het advies dat de VNG op 1 december 2017 tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) aan haar leden voorlegt.