Maak gebruik van de kracht van mensen die verward zijn geweest, of dat nog zijn.

Kijk naar wat zij zelf in huis hebben en leer dat te benutten.

Het is één van de punten die aanjaagteamlid Leen van Leersum meeneemt uit de bijeenkomst die Cliëntenbelang Amsterdam organiseerde in samenwerking met het aanjaagteam Verwarde Personen.

Ruim veertig cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van gemeenten, GGD, GZZ en verzekeraar Zilveren Kruis waren op 16 mei aanwezig in buurthuis de Boomsspijker in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers op een groot doek kritische noten geschreven voor het aanjaagteam.

Nuttig en leerzaam

Een nuttige en inspirerende bijeenkomst, aldus Van Leersum die, samen met aanjaagteamcollega Anouk Mateijsen, vooral kwam luisteren naar wat volgens de aanwezigen beter kan in de hulp aan mensen met verward gedrag.

"Ik heb door deze bijeenkomst meer inzicht gekregen in wat er speelt bij mensen die verward zijn (geweest) en hun familie", vertelt Van Leersum. "Ook als iemand verward is zit er vrijwel altijd diep van binnen ergens de kracht om uit de psychische crisis te komen. Mensen hebben wel hulp nodig om deze kracht aan te spreken."

Rol van de hulpverlener opnieuw bekijken

Naar aanleiding van de bijeenkomst geeft Van Leersum aan dat de rol van de hulpverlener goed bekeken en moet worden.

"Hulpverleners willen een verward persoon graag helpen. Zij nemen aan dat zij weten wat goed voor iemand is en willen het vaak overnemen. Dat werkt zelden. Hulpverleners zouden een meer coachende rol aan kunnen nemen. Even een stapje terug doen en iemand helpen zelf te herstellen."

Van Leersum  benadrukt dat het in zwaardere gevallen soms wel noodzakelijk kan zijn om het als hulpverlener van iemand over te nemen.

Kinderen van verwarde personen hebben ook aandacht nodig

Het gesprek dat Van Leersum het meest is bijgebleven, is met de dochter van een ernstig verwarde vrouw. Als klein meisje kreeg zij al te maken met de psychische aandoening van haar moeder. Er was toen volstrekt onvoldoende aandacht voor haar als kind. Alle aandacht van hulpverleners ging uit naar haar moeder. De dochter is inmiddels een volwassen vrouw. Maar nog steeds krijgt zij maar beperkt informatie en wordt nauwelijks betrokken bij de zorg en behandeling van haar moeder.

Van Leersum: "In onze aanpak staat nu nog niets over de rol van de kinderen van personen die verward gedrag vertonen. Dat is wel belangrijk. Zeker ook als het gaat om preventie. Daar moeten we iets mee."