Volgens de Jeugdwet is de gemeente de bevoegde autoriteit om een vertrouwenspersoon in te stellen. De VNG gaat namens alle gemeenten voor de duur van twee jaar landelijke inkoop verrichten, waarna evaluatie plaatsvindt.

De gunning is verleend aan stichting AKJ. Stichting AKJ wordt hoofdaannemer en gaat het vertrouwenswerk met onderaannemer (s) uitvoeren. De VNG stelt daartoe een contract op met diverse uitvoeringsverplichtingen en verantwoordingsbepalingen.

  • In 2013 is er een verkennend onderzoek ‘Een gezicht dichtbij’ uitgevoerd naar de gewenste inrichting en financiering van het onafhankelijke vertrouwenswerk vanaf 2015.
  • In april 2014 is er een tweede rapport ‘Ontwerpeisen en benodigd budget onafhankelijk vertrouwenswerk onder de Jeugdwet’ verschenen waarin ontwerp- en kwaliteitseisen door de VNG namens gemeenten zijn gesteld, namelijk dat het vertrouwenswerk onder meer: borgt dat het voor gemeenten duidelijk is wie hun aanspreekpunt is en op gemeente-, regio en landelijk niveau rapporteert, waarbij specifieke informatie per (toeleider naar) zorginstelling inzichtelijk wordt gemaakt.
  • Op 18 juni 2014 heeft de Algemene ledenvergadering van de VNG het besluit genomen hoeveel de hoogte van het budget is voor de uitvoering van het vertrouwenswerk en de omvang van de opdracht.

Meer informatie