Hoe staat het met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland in het algemeen en bij de gemeenten in het bijzonder? Verschillende instantie houden de vinger aan de pols en rapporteren hier regelmatig over.

Verschillende instanties houden de vinger aan de pols en rapporteren hier regelmatig over.

Bekijk onderstaande documenten over de voortgang van de implementatie

Eenmeting gemeenten (januari 2019)

Na een nulmeting (in januari 2018) hielden de VNG en Movisie in januari 2019 een tweede flitspeiling, de eenmeting:

Implementatieplan VN-Verdrag Handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.

Eerste Nederlandse rapportage VN-Verdrag Handicap

Welk maatregelen heeft Nederland genomen om de rechten van personen met een beperking te bevorderen en te beschermen? Het staat in de rapportage die Nederland 12 juli indiende bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève

Nulmeting gemeenten

In 2016 stemde de Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Wat is twee jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid? De VNG hield samen met Movisie een flitspeiling.

Rapportages College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens maakt jaarlijks een rapportage over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Het rapport is gericht aan het VN-comité dat toezicht houdt op de uitvoering van het verdrag.

Inzicht in inclusie: werk wonen en onderwijs (College voor de Rechten van de Mens)

De factsheet en het rapport 'Inzicht in inclusie II' presenteren de uitkomsten van de meting van indicatoren met cijfers over de participatie van mensen met een beperking op het gebied van wonen, deel uitmaken van de maatschappij, onderwijs en werk in 2016. De meting geeft een uniek beeld van de naleving van het VN-verdrag handicap, dat bepaalt dat iedereen met een beperking volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De meting is uitgevoerd door het CBS en onderzoeksbureau Nivel. 'Inzicht in inclusie II' is het vervolg op het rapport uit 2016 met cijfers over de situatie in 2012.