VNG Magazine nummer 8, 10 mei 2019

Auteur: Marten Muskee

Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Daarom roept de VNG de weggelopen vakbonden op het overleg over een nieuwe Cao Gemeenten te hervatten.

De VNG reageert hiermee op de ultimatumbrief van de vakbonden met daarin tien eisen. Als daaraan niet vóór 1 mei tegemoet zou worden gekomen, zouden collectieve acties volgen. De VNG is niet ingegaan op het ultimatum. Zij betreurt het dat de vakbonden onverwacht wegliepen van de onderhandelingstafel tijdens het zesde overleg.

Eisen

De werkgevers zijn niet van plan zonder overleg in te gaan op de vakbondseisen. Niettemin is de VNG op veel van onderdelen bereid afspraken te maken. Uit het intensieve overleg met de vakbonden concluderen de werkgevers dat op veel punten overeenstemming kan worden bereikt. Gedurende de gesprekken over de nieuwe Cao Gemeenten zijn al diverse stappen gezet op weg naar een akkoord. De VNG heeft geen eindbod gedaan en is bereid nog meer stappen te zetten.

Verlof

Belangrijk punt voor de VNG is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Deze arbeidsvoorwaarde zou ten goede komen aan alle groepen medewerkers en een einde maken aan lokale verschillen. De vakbonden stellen daar de nieuwe voorwaarde ‘breed vitaliteitsbeleid’ voor alle groepen medewerkers tegenover.  Zwaartepunt daarbij is een extra generieke seniorenregeling waarmee de VNG niet akkoord kan gaan. De werkgevers willen een maatwerkgerichte aanpak in vitaliteitsvraagstukken.

Burgemeester Roel Cazemier van Krimpenerwaard, de voorzitter van het College voor Arbeidszaken, is teleurgesteld over de opstelling van de vakbonden: ‘Het is voor werkgevers en medewerkers belangrijk om duidelijkheid te hebben over een nieuwe cao. Wij willen bewegingen richting een acceptabel akkoord blijven maken. Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen. Dat is bijzonder jammer.’

Informatiebijeenkomsten

Om vragen van leden over de cao-onderhandelingen te beantwoorden, organiseert de VNG een aantal bijeenkomsten:

13 mei  13.30-16.30 uur Zaanstad
21 mei  13.30-16.30 uur ’s-Hertogenbosch
27 mei  13.30-16.30 uur Den Haag (VNG)

www.vng.nl/cao-onderhandelingen