Infographic Stappenplan Omgevingsplan, zie onderstaande uitleg

 

Stap Rollen Uitleg Producten

Stap 1: Selecteer activiteit / thema / gebied voor omgevingsplan wijzigen

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener

Maak een keuze hoe u het omgevingsplan wil aanpassen: op basis van een onderwerp/thema, een activiteit of een gebiedsgewijze aanpak. U kunt zich bij deze keuze ook laten inspireren door het ondersteunende materiaal van de VNG. Kies daarbij uit een thema, regeling of gebied:

 • Onderwerp/Thema: Selecteer een thema dat u wilt integreren in het omgevingsplan

 • Activiteit: Selecteer een regeling uit een verordening die u wilt integreren in het omgevingsplan

 • Selecteer een gebied waarvoor u regels wilt stellen in het omgevingsplan: het buitengebied, de bestaande woonwijk of het bedrijventerrein

Inventariseer welke bruidsschatregels hierop van toepassing zijn.

Webinar verordeningen in het omgevingsplan

Handreiking verordeningen en het omgevingsplan

Staalkaarten VNG

Webinar staalkaart buitengebied en bedrijventerrein

Webinar staalkaart bestaande woonwijk

Spreekuur DSO over de bruidsschat

Stap 2: Beantwoord de 3 ontwerpvragen

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener

Geef voor de betreffende activiteit/thema/gebied antwoorden op de drie ontwerpvragen en bijbehorende sub-vragen
1. Wat willen wij regelen in het omgevingsplan

2. Wat moeten en kunnen wij regelen in het omgevingsplan

3. Hoe willen wij een activiteit regelen?

Besteed ook aandacht aan de afhechting van de regels die achterblijven.

Handleiding ontwerpen omgevingsplan

Ontwerptool

Webinar opstellen omgevingsplan

Stap 3: Schrijf een ontwerp van het omgevingsplan

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener

Schrijf een ontwerp van het omgevingsplan waarin de antwoorden op de ontwerpvragen zijn geformuleerd (zie bijv. Deel 1staalkaart buitengebied).

Breng in kaart welke bruidsschatregel wordt overgezet naar het omgevingsplan.

 

Stap 4: Maak beslistabellen

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Maak de beslistabellen voor jouw thema/regeling/gebied op basis van het ontwerp van het omgevingsplan. De beslistabellen geven per activiteit een duidelijk overzicht van de antwoordmogelijkheden en de daaraan verbonden conclusies voor het al dan niet toestaan van een activiteit. De beslistabel vormt de basis voor het opstellen van de juridische regels en de beslisboom voor de toepasbare regels.

 

Stap 5A: Schrijf de juridische regels + annotaties in plansoftware

 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Vergunningverlener

Schrijf de juridische regels in de plansoftware en voeg de volgende annotaties toe:

 • regeling- en besluitannotaties

 • tekststructuurannotaties

 • werkingsgebiedannotatie

 • inhoudelijke annotaties.

Gebruikt hierbij de juiste begrippen uit de begrippentool.

Zorg ervoor dat de bruidsschatregel die je activeert in het omgevingsplan, gebiedsgewijs deactiveert in de bruidsschat. Hetzelfde geldt t.a.v. annoteren van activiteiten.

Indien u gebruik maakt van een regeling die al in een gedigitaliseerde staalkaart zit, download deze staalkaart dan in uw plansoftware om de regels vervolgens aan te kunnen passen.

Gedigitaliseerde staalkaart verordeningen I 

Gedigitaliseerde staalkaart verordeningen II 

Handreiking annoteren 

Webinar annoteren en toepasbaar maken van juridische regels

Gemeentelijk begrippenkader 

Webinar: De functionele structuur en samenhang van juridische en toepasbare regels

 

Stap 5B: Valideer juridische regels

 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Vergunningverlener
Valideer het omgevingsplan in de plansoftware voor publicatie naar het omgevingsloket.  

Stap 5C: Publiceer juridische regels

 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Vergunningverlener
Publiceer de juridische regels naar het omgevingsloket.  

Stap 6A: Maak toepasbare regels

 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Maak de toepasbare regels voor de check, de indieningsvereisten en de maatregelen op maat.

Webinar Inleiding Toepasbare regels 

Webinar activiteiten toepasbaar maken 

Webinar annoteren en toepasbaar maken van juridische regels 

Stap 6B: Check samenhang juridische en toepasbare regels

 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Bekijk samen met de jurist de toepasbare regels en juridische regels in samenhang in de lokale toepasbare regelsoftware.  

Stap 6C: Publiceer de toepasbare regels

 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Publiceer de toepasbare regels in het DSO.  

Stap 7: Controleer regels overheid.nl en omgevingsloket

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Bekijk samen de regels op Overheid.nl en in het omgevingsloket. Let op: om de publicatie op overheid.nl in te kunnen zien, moet u gewhitelist worden, dat kan via Koop. Controleer of de geannoteerde activiteiten juist terug te vinden zijn in de functionele structuur.

 

Registratie Toepasbare regels 

Stap 8: Controleer toepasbare regels op RTR

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener
Bekijk samen de Toepasbare regels in het Omgevingsloket. Controleer daarnaast ook in de functionele structuur of de gepubliceerde conclusie van de vergunningcheck en indieningsvereisten correct zijn.  

Stap 9: Controleer resultaat in omgevingsloket

 • Beleidsmedewerker
 • Jurist
 • Geospecialist
 • Informatie-analist
 • Regelbeheeranalist
 • Vergunningverlener

Bekijk samen het resultaat in de landelijke voorzieningen.

Besteed in de oefenfase ook aandacht aan het opruimen van de oefen-omgeving.