VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht en handhaving in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. 

Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk is VNG Naleving de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Daarbij werken we samen met gemeenten, ministeries en ketenpartners. Samen bevorderen we naleving in het sociaal domein!

Over VNG Naleving

VNG Naleving logo

Kennis - Advies - Ondersteuning

Onze kerntaak is het bevorderen van naleving in het sociaal domein en daarbij willen we ook de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening, toezicht en rechtmatigheid verbeteren.
Onze dienstverlening bestaat uit Kennis, Advies en Ondersteuning aan alle gemeenten, waarbij we de aanwezige kennis benutten, verrijken en ontsluiten voor iedereen.
Concrete voorbeelden, handreikingen en informatie zijn te vinden in onze kennisbank.

In het kort:

  • Kennis: we verzamelen expert- en praktijkkennis en maken die beschikbaar voor alle gemeenten en ketenpartners en beantwoorden concrete vragen van gemeenten.
  • Advies: we adviseren over de impact van grote gemeenschappelijke opgaven op de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten; we signaleren trends, doen onderzoek, duiden nieuwe ontwikkelingen en bieden handvatten voor de uitvoering.
  • Ondersteuning: we ondersteunen gemeenten bij concrete casuïstiek en complexe ketenprojecten (LSI), zijn partner in het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en organiseren bijeenkomsten, trainingen en workshops rond actuele thema’s.

Contact met de adviseurs van VNG Naleving

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseur van VNG Naleving uit uw regio.

Vacatures

 Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van de 355 gemeenten? Heb jij het lef om zelfstandig aan de knoppen te draaien die het verschil maken in beleid en uitvoering van duizenden ambtenaren en bestuurders in Nederland? Voor handhaven in het sociaal domein worden regelmatig specialisten gezocht!