Directeur: Nathan Ducastel

Over VNG Naleving

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht en handhaving in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. 

Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk is VNG Naleving de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Daarbij werken we samen met gemeenten, ministeries en ketenpartners. Samen bevorderen we naleving in het sociaal domein!

Kennis - advies - ondersteuning

Onze kerntaak is het bevorderen van naleving in het sociaal domein en daarbij willen we ook de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening, toezicht en rechtmatigheid verbeteren. Onze dienstverlening bestaat uit kennis, advies en ondersteuning aan alle gemeenten, waarbij we de aanwezige kennis benutten, verrijken en ontsluiten voor iedereen. Concrete voorbeelden, handreikingen en informatie zijn te vinden in onze kennisbank.

In het kort:

  • Kennis: we verzamelen expert- en praktijkkennis en maken die beschikbaar voor alle gemeenten en ketenpartners en beantwoorden concrete vragen van gemeenten.
  • Advies: we adviseren over de impact van grote gemeenschappelijke opgaven op de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten; we signaleren trends, doen onderzoek, duiden nieuwe ontwikkelingen en bieden handvatten voor de uitvoering.
  • Ondersteuning: we ondersteunen gemeenten bij concrete casuïstiek en complexe ketenprojecten (LSI), zijn partner in het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en organiseren bijeenkomsten, trainingen en workshops rond actuele thema’s.

Onderwerpen VNG Naleving

Contact met de adviseurs van VNG Naleving

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseur van VNG Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. 

Volg VNG Naleving op social media