Beleid, praktijk & wetenschap verbonden

Om een krachtige, eigen, toekomstbestendige gemeentelijke kennisagenda op te stellen, investeert de VNG langjarig in het bevorderen van kennisontwikkeling en kennisdeling voor gemeenten en regio's. De coördinatie hiervan is ondergebracht bij de VNG Kennishub. 

De VNG Kennishub is het vervolg op de eerdere wetenschapsfunctie, deze omvatte:

VNG Atriumlezingen en Webinars

Via atriumlezingen en webinars biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

Heeft u (kennis)vragen?

Heeft u een verzoek voor de VNG met betrekking tot kennisdeling en kennisontwikkeling, neem dan contact met ons op! U kunt een e-mail sturen naar: kennishub@vng.nl of bellen met onze secretaris op telefoonnummer: 06-38562338. U kunt hier ook terecht indien u meer informatie wenst over de VNG Kennishub.