VNG Magazine nummer 8, 10 mei 2019

Auteur: Paul van der Zwan

De VNG vraagt het kabinet gemeenten voldoende middelen te geven voor jeugdzorg en ggz. Zo niet, dan overwegen gemeenten serieus om gedecentraliseerde taken bij het Rijk terug te leggen, zo schrijft de vereniging deze week in een open brief in het AD en regionale kranten. De brief is gericht aan de inwoners van alle gemeenten.

Gemeenten zullen taken niet zomaar teruggeven. Ze willen hun jeugd niet in de steek laten, zo staat in de brief.

In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van Rijk en provincie over. Voor de uitvoering ervan was een veel kleiner budget beschikbaar dan voorheen. De crisistijd, waarin ook gemeenten fors moesten bezuinigen, maakte de uitvoering van deze nieuwe taken niet makkelijker.

Sterke toename
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer jongeren bereikt dan was voorspeld. Dat leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan financiële compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten.
De VNG is al jaren met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het Rijk en de gemeenten laten zien dat de omvang van de zorg sterk toeneemt.

Onbegrip
De tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders en ambtenaren tot onbegrip en woede geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoeringsvraagstukken, aldus de VNG.
Maar de huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid. De gemeenten roepen het kabinet dan ook op de mensen die wat extra hulp nodig hebben niet in de kou te laten staan.