Via de Atriumlezingen biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

Verslagen

Zaal vol publiek tijdens een Atriumlezing

Lees de terugblikken op de Atriumlezingen die zijn geweest: