Via de Atriumlezingen biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

Door de coronamaatregelen zijn de traditionele Atriumlezingen in de loop van de tijd vervangen door webinars.

Lees de terugblikken op de Atriumlezingen die zijn geweest en/of bekijk de webinars: