De VNG heeft op drie momenten in 2012 gepeild welke thema’s gemeenten belangrijk vinden. Daar zijn zes thema’s uitgekomen die de VNG in een werkprogramma heeft uitgewerkt. De leden hebben tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) mee ingestemd dat deze zes thema’s de VNG Agenda voor 2013 zullen bepalen.

De thema’s op de VNG Agenda 2013 zijn daarmee vastgesteld:

  1. Werk
  2. Jeugdzorg
  3. AWBZ
  4. Financiële agenda
  5. Slim Samenwerken
  6. Wonen

De uitwerking van de thema’s vindt u in de publicatie (pdf) rechts op deze pagina.

Samenhang in het sociaal domein
Bij thema 1 t/m 3 wordt tevens betrokken de samenhang in het sociaal domein.

De drie decentralisaties van werk, zorg en jeugd naar gemeenten zijn een grote stap naar een goede samenhang in het sociaal domein. Maar in dat ‘bouwwerk’ zitten nog te veel gaten. De VNG werkt aan één integrale visie voor het sociaal domein.

Financiële agenda
Activiteiten en producten die hier onder vallen, zijn onder andere:

Overige onderwerpen
De VNG gaat in 2013 dus een substantieel deel van haar personeel en middelen inzetten voor de belangenbehartiging en dienstverlening op de zes thema’s van de VNG Agenda 2013.

Dat betekent echter niet dat de VNG zich niet meer inzet voor de overige onderwerpen. Wel komt er aan de hand van een afwegingskader meer focus in de activiteiten op de overige thema’s. De VNG zal vaker ‘nee’ zeggen. Bijvoorbeeld als het onderwerp slechts een deel van de gemeenten raakt, als de gevolgen voor gemeenten beperkt zijn of als er andere organisaties dan de VNG zijn die meer betrokken zijn bij het onderwerp.

VNG Agenda 2013 (pdf)


Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012