Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Dit advies vond altijd plaats in de vorm van een visitatietraject door de visitatiecommissie. In de zomer van 2021 vinden de laatste visitaties plaats. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Zelf aan de slag

Uiteraard kunt u als gemeente wel zelf aan de slag gaan om grip op uw financiën te krijgen. Daarvoor heeft de visitatiecommissie het Kennisnetwerk 'Grip op het Sociaal domein' in het leven geroepen. Alle kennis van de visitatiecommissie komt hierin samen in de vorm van bijvoorbeeld handreikingen en webinars. 

Kennisnetwerk 'Grip op het sociaal domein'

Het nieuwe kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden. Maak gebruik van het leeraanbod en ga zelf aan de slag om grip te grijpen op uw financiën.

Eindrapportage

Na 2,5 jaar heeft de Commissie financiële beheersbaarheid sociaal domein 30 gemeenten gevisiteerd. De opdracht van de commissie is hiermee afgerond. In deze eindrapportage gaat de commissie in op de verschillende factoren die de toenemende druk op het sociaal domein kunnen veroorzaken. 

Voortgang: tussenrapportages

Hoe staat het ervoor met het werk van de Visitatiecommissie? Hieronder onze berichten over de tussenrapportages en de allereerste bevindingen van de commissie.

Praktijkvoorbeelden

De visitatiecommissie bezoekt gemeenten om hen te helpen grip te krijgen op inhoudelijke en financiële doelstellingen, en hoort daarbij ook vele goede voorbeelden van hoe gemeenten daar al in slagen. De visitatiecommissie deelt via deze pagina een aantal van die goede voorbeelden. Zo kunnen andere gemeenten hier ook van leren.

Meer informatie