Opbrengst overtreft verwachting, vinden directeuren!

vier directeuren, een ambitie

Professionals weten zelf het beste welke knelpunten ze ervaren op de werkvloer en wat er moet gebeuren om ze weg te nemen. Daarmee aan de slag gaan, leidt tot een betere aanpak van kindermishandeling. Dat is gebleken in de zes gemeenten waar Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgezet. Het resultaat is dat professionals uit verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en elkaar  versterken. Zo is er meer overleg tussen de zorg enerzijds en politie en justitie anderzijds.

In een rondetafelgesprek bespreken de algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en V&J de resultaten van de Collectieven. Ze vinden de resultaten nog beter dan tevoren was gedacht.

In elk van de Collectieven in Heerlen, Arnhem, Leeuwarden/Weststellingwerf, Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam, zijn andere accenten gelegd. De overeenkomst is dat op de werkvloer is bedacht waar knelpunten en verbetermogelijkheden zitten. ‘Van onderop met professionals die zelf – op hun manier – vorm geven aan de verbeteringen,’ zegt algemeen directeur Jantine Kriens van de VNG. Alle opdrachtgevers zijn het erover eens dat deze manier van samenwerken voor herhaling vatbaar is.

In het rondetafelgesprek spreken Angelique Berg (DG Volksgezondheid van het ministerie van VWS), Michèl Blom (DG Straffen en Beschermen van het ministerie van V&J), Alida Oppers (DG Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) over goede voorbeelden, de noodzaak van preventie en over het veiligstellen en verder brengen van de resultaten die in de Collectieven zijn bereikt.


Directeuren sloegen handen ineen  

VNG en de ministeries van VWS, V&J en OCW hebben de handen ineen geslagen voor een betere aanpak tegen kindermishandeling. In zes gemeenten zijn samenwerkingsverbanden gevormd, elk met hun eigen actieagenda en werkwijze. Daaruit gaat blijken wat wij moeten doen, zeggen de vier directeuren.

De ministeries en VNG hebben mensen vrij gemaakt om bij alle samenwerkingsverbanden in de diepte mee te kijken. Een aanpak die past bij de decentralisatie van taken. We zijn lang gewend geweest om te denken dat je het vanuit Den Haag kunt oplossen, maar de kinderen zitten in de gemeenten. Dáár moet je de  problemen aanpakken.

De ideeën, analyses en oplossingen vanuit de collectief-gemeenten worden breed verspreid. Alle collectieven, VNG en de drie ministeries doen er alles aan aan om hun aanpak een olievlekwerking te laten krijgen. Lees hieronder het verhaal van de directeuren van de ministeries en de VNG. 

Iedereen beseft dat je uit je eigen koker moet en je blikveld moet verruimen naar andere domeinen