Introductie

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk  welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.

Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

  • Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.
  • Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is.
  • De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet.
  • De VIR is wettelijk verplicht. Dat wil zeggen: dat er een VIR is. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht.

Factsheet

 

Dit informatieblad geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de VIR en wat doet de VIR? Wie kunnen melding doen? Waar kan ik terecht met mijn vragen over de VIR?

Via regionale verwijsindex

Gemeente is wettelijk verplicht aangesloten op de Landelijke Verwijsindex. U mag die aansluiting realiseren via een regionale verwijsindex. Als u een regionale verwijsindex gebruikt dan kan de leverancier van dat systeem u verder helpen. Zij regelen dan ook de aansluiting op de Landelijke VIR voor u. Het is raadzaam in uw jeugdzorgregio te overleggen over deze systematiek, en het te gebruiken systeem. Als u alleen van de Landelijke VIR gebruik wil maken (wat dus is toegestaan) dan kunt u daarover afspraken met het CIBG, de beheerder van de landelijke VIR. Zie voor contactgegevens

Evaluatie 

Zomer 2015 is er een evaluatie van de VIR geweest. De conclusie was toen dat het gebruik achterbleef. Er waren ook vraagtekens bij de toegevoegde waarde. Aan de andere kant wordt de VIR wel gebruikt en is signalering een belangrijk onderwerp. De evaluatie heeft geen consequenties gehad omdat in 2015 alles in beweging was. Het ministerie van VWS heeft de conclusies toen vooruitgeschoven naar de evaluatie van de Jeugdwet. Deze zal naar verwachting voorjaar 2018 zijn afgerond.

Meer informatie