De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) wil - samen met overheidsmanagers uit alle bestuurslagen - bouwen aan hét podium voor 'het vak van de ambtenaar/publiek manager'. Een dergelijk podium kan, zeker in deze tijd, een grote bijdrage leveren aan het debat en aan duurzame oplossingen voor de toekomst.

Netwerk

Als interbestuurlijk netwerk voor overheidsmanagement levert de VOM een bijdrage aan deze ambities door dwars door de bestuurslagen en door organisaties heen grenzeloos ervaringen uit te wisselen over het vak van ambtenaar/publiek manager. Steeds meer mensen zijn trots om overheidsmanager te zijn. De VOM helpt om hier gezicht aan te geven. Door personen dicht bij het vuur direct te benaderen bouwt de VOM aan een krachtig netwerk en persoonlijke verbinding tussen de bestuurslagen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van manieren waarop de VOM dit krachtig netwerk bouwt is door de organisatie van Reuring!Café, Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, omooc, Samenspel en bijvoorbeeld platform O.

Meer informatie