Drie vragen aan ... Jacques Niederer, burgemeester Roosendaal
 

VNG Magazine nummer 11, 29 juni 2018

Auteur: Paul van der Zwan

De Rechtbank Den Haag heeft motorclub Satudarah verboden en ontbonden. De gedragingen van de club zijn zo ernstig dat ze de samenleving kunnen ontwrichten. Burgemeester Jacques Niederer (Roosendaal), tevens voorzitter van de Taskforce Criminele Motorbendes van politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, beschouwt de uitspraak als ‘een extra instrument in ons handhavingsrugzakje’.

1. Hoe gunstig is het verbod op Satudarah voor gemeenten en waarom? 
Het is niet zozeer gunstig als wel noodzakelijk voor gemeenten. Ik hoop daarom dat alle criminele motorbendes aan de beurt komen. We moeten de wetteloosheid, het gevoel van onaantastbaarheid en de ondermijning van die bendes afbreken. De gezamenlijke inzet van gemeenten, belastingen, politie en Openbaar Ministerie blijft noodzakelijk, maar dit verbod is van heel groot belang. De afpersing, drugshandel en het geweld waar de criminele motorbendes zich schuldig aan maken, moeten stoppen. Vergeet ook niet dat die bendes vaak onderling een territoriumstrijd uitvechten, veelal in de publieke ruimte. Dat is vaak merkbaar voor mensen op straat, en kan leiden tot gevaarlijke situaties.’

2.Burgemeesters moeten het verbod handhaven. Hoe zal dat verlopen? 
‘Laten we niet vergeten dat het verbod van de rechtbank niet onherroepelijk is; hoger beroep en cassatie zijn nog mogelijk. Stel dat die er komen, dan moeten we onderwijl niet op onze handen gaan zitten. Bij ons straf- en bestuursrechtelijk optreden kunnen we dit civielrechtelijk verbod alvast goed gebruiken. Het geeft ons een extra motivatie om bijvoorbeeld een clubhuis van een bende te sluiten of om een inreisverbod van buitenlandse bendeleden te weigeren. Het vormt een welkome aanvulling om ons handhavingsbeleid extra kracht bij te zetten.’

3. De behoefte om zich in bendevorm crimineel te gedragen, zal blijven bestaan. In hoeverre vreest u infiltratie van bendeleden elders in de gemeentelijke samenleving?
‘Het verbod van de rechtbank zal de problemen van criminaliteit en ondermijning die gemeenten ervaren, uiteraard niet geheel oplossen. Die illusie moeten we nooit hebben. Maar het werpt wel een extra barrière op voor criminele motorbendes. Zo mogen zij niet meer in het openbaar en met clubkleding optreden. Dat kunnen we gaan verbieden. Bendeleden kunnen uiteraard proberen om elders te infiltreren, bijvoorbeeld in een ander café, maar dat kunnen we controleren met behulp van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, red.). Stel dat een beheerder of exploitant van een café die bendeleden opvoert, dan worden ze gestuit met gebruikmaking van die wet. We kennen in Roosendaal nu overigens al zogeheten stop-gesprekken. De burgemeester heeft dan een indringend gesprek met de eigenaar van een café die een contract heeft getekend met een motorbende voor het houden van een feestje. Dat leidt in de praktijk altijd tot het annuleren van het feestje. Er zijn dus verschillende manieren om te zorgen dat motorbendes niet elders infiltreren. Met het verbod van de rechtbank op Satudarah zijn we weer een stukje verder op de goede weg. Het is een extra instrument in ons handhavingsrugzakje.’