Vraag aan een willekeurige burger op straat wat de problemen in Alkmaar zijn en het blijft eerst even stil. Het gevoel van veiligheid onder de Alkmaarse burgers is groot, beaamt het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Daar heeft de gemeente de afgelopen jaren dan ook flink in geïnvesteerd. De burgemeester is trots op de regionale betrokkenheid en inzet binnen het Integrale veiligheidsbeleid, maar maakt zich zorgen over de komst van nationale politie. Bruinooge is op zich niet tegen een nationale politie, maar vreest de verdeling van de politie-inzet en een verlies van lokale zeggenschap.

De delegatie van de VNG met Ralph Pans praatte op dinsdag 15 februari met vier leden van het college van B&W, gemeentesecretaris en loco-secretaris en een tweetal raadsleden. Alkmaar streeft naar een intensieve samenwerking binnen de regio. De regio neemt elkaar de maat; wie er niet goed zijn best doet wordt hier binnen de regio op aangesproken.  De vrijblijvendheid voorbij is hier het credo. Met acht gemeenten heeft de gemeente daarom een regioagenda opgesteld. Binnen de regio Noord- Holland Noord heeft de regio Alkmaar zichzelf al op de kaart weten te zetten. De ambitie is dan ook om deze regio naar de toekomst toe alleen maar te versterken. Alkmaar wil klaar zijn voor de toekomst en verwoordt dit in een toekomstvisie op de stad Alkmaar in 2030.

Ralph Pans bezocht Alkmaar op dinsdag 15 februari 2011