Factsheet Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

In het bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asiel van november 2015 is afgesproken dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) kleinschalig in gemeenten worden opgevangen. VNG (OTAV) en Platform Opnieuw Thuis hebben een factsheet gemaakt om gemeenten en hun partnerorganisaties te informeren over de opvang en begeleiding van amv’ers in deze nieuwe situatie en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Factsheet: De Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp, begeleiding en bescherming die zij nodig hebben. De factsheet geeft onder meer informatie over wettelijke basis, verdeling van verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheidsverdeling en typen jeugdhulp.

Factsheets gezondheid jeugd in Syrië, Eritrea en Afghanistan

Algemene informatie over de landen, het gezondheidssysteem en de cultuur rond ouderschap, gezin, seksualiteit enzovoorts.