Motto van de gemeente Veendam is: Durfstad en Turfstad. De gemeente Veendam en andere aangrenzende gemeenten vormden in het verleden het centrum van de Groninger veenkoloniën, plaatsen waar arbeiders hoogveen opgroeven voor de productie van turf.

Aan deze gemeente met haar rijke geschiedenis brachten Ralph Pans, voorzitter VNG-directieraad, en beleidsmedewerker Hakima Lamchachti een bezoek op dinsdag 12 april 2011.

Durfstad
Na een welkomstwoord door de burgemeester, de heer Ab Meijerman, volgde een presentatie over de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente. Sinds 1 februari jl. werken de ambtenaren van de gemeenten Pekela en Veendam samen in een nieuwe ambtelijke organisatie, De Kompanjie. Ralph Pans nodigt de gemeente Veendam uit haar ervaringen over deze samenwerking te delen met andere gemeenten. In het kader van het strategisch thema Slim samenwerken benadert de VNG gemeenten proactief om informatie te delen en biedt ze ook ondersteuning bij allerhande vraagstukken over dit onderwerp.

Decentralisatie
Ralph Pans geeft een toelichting over de laatste stand van zaken rondom het bestuursakkoord. Er wordt gesproken over de decentralisatie van taken. De gemeente is met name bezorgd over de plannen rondom de arbeidsmarkt. Wethouder Steenhuis vraagt zich af of door de ontschotting niet juist meer doelgroepen ontstaan die op verschillende wijzen bediend moeten worden. Daarnaast vraagt hij zich af waarom het kabinet geen geld meer steekt in participatiebudgetten. Door vergrijzing en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt zou juist daar veel (meer) in geïnvesteerd moeten worden, aldus Steenhuis.

RUD
Tot slot wordt gesproken over de vorming van een regionale omgevingsdienst (RUD). De vorming van een regionale omgevingsdienst in de provincie Groningen loopt. ‘We hopen er op korte termijn uit te komen’, aldus wethouder Wierenga van Milieu.