Over de toenemende internationalisering van buurten, wijken of steden door expats, studenten, seizoen werkers of grensarbeiders

“The Dutch are friendly, not friends, het is een klacht die ik vaak te horen kreeg”  (Tijs van den Boomen)

Stijgers en blijvers in een regio waarin de bevolking snel verandert

Diversiteit is het gezicht van snelle, opeenvolgende maatschappelijke veranderingen. Voor sommigen betekent dit vooruitgang, een bloeiende design economie en high tech bedrijven die de best & brightest naar Eindhoven halen. Voor anderen kunnen de veranderingen verwarrend en vervreemdend zijn: hoe bind je je als buren aan de expats next door? Welk onderwijs (in welke taal) krijgen kinderen? Verandert de aloude vertrouwde wijk in een doorgangsplek? Is er nog wel sociale samenhang?

Eindhoven is als geen ander de plek om deze dynamiek tegen het licht te houden. De slimste regio van Europa lijkt als Phoenix uit zijn as herrezen. Maar wie stijgt mee en wie voelt zich achterblijver? Aan de hand van Eindhoven trekken we parallellen naar andere gemeenten met toenemende internationalisering. Wat zijn rode draden? En kunnen we samen een handelingsperspectief formuleren.

Dit is de tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’, dat bestuurders wil inspireren en handvatten biedt om beleid te maken voor de groeiende diverse samenleving.

Programma

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek. Dit doen we met bestuurders, wetenschappers en ondernemers.

Locatie: Eindhoven, Igluu, Lichttoren 32 (https://www.igluu.nl/igluu-eindhoven/

  • 15:00 uur            Inloop en ontvangst
  • 15:30 uur            Welkom door wethouder Yasin Torunoglu en toelichting op het programma                             
  • 15:45 uur            Analyse: hoe veranderen internationals de bevolkingssamenstelling?

De afdeling strategie van de gemeente Eindhoven presenteert recent onderzoek naar Internationals: welke demografische verschuivingen vinden plaats? Welke impact heeft dit op de stad? En welk handelingsperspectief vloeit hieruit voort? Andere gemeenten met soortgelijke kenmerken reflecteren.

  • 16:30 uur       Panelgesprek: Wat kun je als gemeente doen aan verbinding met een vlottende inwonersgroep?

    Hoe kunnen gemeenten omgaan met ‘toenemende vlottendheid’? Welke vragen komen er dan op je af, hoe worden internationals voorbereid op hun komst? Welke rol kan lokale cultuur hierin spelen?

    Met o.a. Paul Depla, burgemeester Breda, Marijn van Ballegooijen, wethouder Amstelveen, Kris de Prins, directeur Holland Expat Center South, Wieske van der Velden, bibliotheek Eindhoven.

  • 17: 15 uur           Design-sessie: ontwerpen van een handelingsperspectief 

(onder het nuttigen van een maaltijd)

Volgens de WRR ervaren bewoners met een Nederlandse achtergrond de buurtcohesie als zwakker naarmate de diversiteit toeneemt. Is dat herkenbaar voor Eindhoven? En is dat erg? De ontwerpvraag is: Hoe bevorder je dat inwoners zich thuis voelen in een veranderende gemeente?  

In de designstad Eindhoven gaan we samen een handelingsperspectief ontwerpen volgens de design-methode van de Stanford D-school. De te volgen principes: inleven (voor wie bent u aan de slag?), definiëren (wat is de centrale vraag?), ideevorming (brainstormen over oplossingen), prototype (samenhang en richting aanbrengen in uw handelingsperspectief) en testen (delen en feedback ontvangen).

design

 

  • 19.15: uur:      Afsluiting