U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de BALV en de ingediende moties.

Agendapunt 5. Verantwoording uitvoering moties ALV 5 juni 2019 (met uitzondering Klimaatakkoord)  
0. Nagekomen motie Wwvggz Regio Zeeland Per acclamatie akkoord
1a. Preadvies motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvggZ” van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
1b. Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvggZ” van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Per acclamatie akkoord
2a. Preadvies motie “Invoering Wvggz alleen bij voldoende middelen en borging” van de gemeente Heerenveen e.a.  
2b. Motie “Invoering Wvggz alleen bij voldoende middelen en borging” van de gemeente Heerenveen e.a. Per acclamatie akkoord
3a. Preadvies motie “Afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo” van de gemeente Deventer e.a.  
3b. Motie “Afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo” van de gemeente Deventer e.a. Per acclamatie akkoord
4a. Preadvies motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad e.a.  
4b. Motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad e.a. Per acclamatie akkoord
5a. Preadvies motie “Specifieke uitkering sport (compensatie BTW)” van de gemeente Lelystad  
5b. Motie “Specifieke uitkering sport (compensatie BTW)” van de gemeente Lelystad Per acclamatie akkoord
6a. Preadvies motie “Politiesterkte op orde” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  
6b. Motie “Politiesterkte op orde” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Aangenomen met 97,30 procent
27. Motie Krimpenerwaard Structureel begrotingsevenwicht Per acclamatie akkoord
7. Brief “Gemeentefinanciën (opschalingskorting/zorgvraag sociaal domein) van de gemeente Zoetermeer e.a.  
8. Brief “Veilig thuis” van de gemeente Stein namens de regio Zuid-Limburg  

Bestuursvoorstel

Per acclamatie akkoord
Agendapunt 6. Klimaatakkoord  
9a. Preadvies motie “Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord” van de gemeente Peel en Maas  
9b. Motie “Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord” van de gemeente Peel en Maas Per acclamatie akkoord
10a. Preadvies motie “Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken” van de gemeente Zaanstad e.a.  
10b. Motie “Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken” van de gemeente Zaanstad e.a. Per acclamatie akkoord
11a. Preadvies motie “”Regionale energiestrategieën: wind in de zeilen en schouder aan schouder” van de gemeente Amersfoort e.a.  
11b. Motie “”Regionale energiestrategieën: wind in de zeilen en schouder aan schouder” van de gemeente Amersfoort e.a. Aangenomen met 94,90 procent
12a. Preadvies motie “Regionale energiestrategieën” van de gemeente Delft  
12b. Motie “Regionale energiestrategieën” van de gemeente Delft Aangenomen met 95,04 procent
13a. Preadvies motie “Klimaatakkoord: succes RES met draagvlak samenleving” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.  
13b. Motie “Klimaatakkoord: succes RES met draagvlak samenleving” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. Verworpen met 77,04 procent
14. Motie “Evalueren frequentie actualiseren RES” van de gemeente Woerden Per acclamatie akkoord

15.1 Motie “Afbouw bestaande olie- en gaswinning en beperken gaswinning bij warmte” van de gemeente Woerden

15.2 Aangepaste tekst motie Woerden KA afbouw olie en gaswinning

Per acclamatie akkoord
16. Motie “Voldoende netwerkcapaciteit passend in de omgeving” van de gemeente Woerden Per acclamatie akkoord
17. Motie “Omkering bewijslast bij mijnbouwschade” van de gemeente Woerden Per acclamatie akkoord
18a. Preadvies motie “Duidelijkheid over de Warmtewet en toepassing warmtetransitie” van de gemeente Deventer e.a.  
18b. Motie “Duidelijkheid over de Warmtewet en toepassing warmtetransitie” van de gemeente Deventer e.a. Per acclamatie akkoord
19a. Preadvies motie “Corporaties als startmotor voor duurzaamheidsmaatregelen” van de gemeente Dordrecht e.a.  
19b. Motie “Corporaties als startmotor voor duurzaamheidsmaatregelen” van de gemeente Dordrecht e.a. Per acclamatie akkoord
20a. Preadvies motie “Klimaatakkoord (financiële voorwaarden en betrekken burgers)” van de gemeenten Lisse en Noordwijk  
20b. Motie “Klimaatakkoord (financiële voorwaarden en betrekken burgers)” van de gemeenten Lisse en Noordwijk Per acclamatie akkoord
21a. Preadvies motie “Garantie op financiële randvoorwaarden” van de gemeente Zaanstad e.a.  
21b. Motie “Garantie op financiële randvoorwaarden” van de gemeente Zaanstad e.a. Aangenomen met 98,17 procent
22a. Preadvies motie “Instemming Klimaatakkoord (pas na voldoen aan voorwaarden)” van de gemeente Boekel  
22b. Motie “Instemming Klimaatakkoord (pas na voldoen aan voorwaarden)” van de gemeente Boekel Verworpen met 92,31 procent
26. Motie Krimpenerwaard Opschorten termijn vaststelling concept RES Ingetrokken
23. Brief van de gemeente Haarlem over toereikende budgetten energietransitie  

Bestuursvoorstel 

Aangenomen met 99,66 procent
Agendapunt 7. Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen  
24a. Preadvies motie “Aanvullende overeenkomst raamovereenkomst verpakkingen” van de gemeente Schiedam e.a.  
24b. Motie “Aanvullende overeenkomst raamovereenkomst verpakkingen” van de gemeente Schiedam e.a. Aangenomen met 98,24 procent
25a. Preadvies motie “Nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2020” van de gemeenten Gooise Meren en Eemnes  
25b. Motie “Nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2020” van de gemeenten Gooise Meren en Eemnes Verworpen met 95,26 procent

Bestuursvoorstel

Aangenomen met 98,10 procent

Agendapunt 8. VNG prioriteiten 2020

 

Agendapunt 9. Principes Digitale Samenleving

Per acclamatie akkoord

Agendapunt 10. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies

Per acclamatie akkoord

Agendapunt 11. Statutenwijziging i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Aangenomen met 99,17 procent

Agendapunt 12. Arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt (actualisering eerder VNG-standpunt in resolutie “Een vitale lokale samenleving” uit 2013)

Aangenomen met 98,98 procent