U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de BALV en de ingediende moties.

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 5a. Verantwoording over moties ALV 27 juni 2018 (exclusief samenhangende moties sociaal domein): aangenomen met 99,30%
 • 5b. Verantwoording over samenhangende moties sociaal domein (op basis kabinetsreactie): aangenomen met 85,00%
  Bij dit agendapunt zijn drie extra moties behandeld:
  - motie over BUIG en Rob-advies: aanvaard met 98,37%
  - motie structurele afspraken sociaal domein II: aangenomen met 99,71%
  - motie toekomstbestendig zorgsysteem: aangenomen met 99,95%
 • 6b. Geschillencommissie sociaal domein: aangenomen met 97,43%
 • 7. Randvoorwaarden Klimaatakkoord: aangenomen met 99,51%
  Bij dit agendapunt is de motie plastic afval behandeld: aanvaard met 99,10%
 • 8. Proces Standaardverklaring: bij acclamatie akkoord
 • 9. Uitwerking Bestuursakkoord Beheer Omgevingswet: aangenomen met 98,02%
 • 10. Invulling vacatures bestuur en commissies: aangenomen met 98.79%
 • 11. Nieuwe accountant VNG: bij acclamatie akkoord

Meer informatie

Over de onderwerpen op de agenda zijn de volgende nieuwsberichten verschenen: