U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties.

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 2. Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV 12 februari 2021 en 3. Vaststelling notulen ALV 25 september 2020: aangenomen met 99,48%
 • 6. Verantwoording uitvoering moties eerdere ALV-en: aangenomen met 100%
 • 6a. Bestuursvoorstel Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire: aangenomen met 97,88%
 • 7. Resolutie VNG-inzet kabinetsformatie: aangenomen met 100%
 • 8. Resolutie Digitale Veiligheid: aangenomen met 100%
 • 9. Invoering Landelijk Transitie-arrangement Beschermd Wonen: aangenomen met 97,62%
 • 10. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies: aangenomen met 100%

Stemuitslagen

Moties

Onderstaand vindt u de uitslagen van de stemmingen over alle moties. De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken: Agenda en stukken BALV 2021

 • Motie Deventer - regie op warmtetransitie: aangenomen met 99,74%
 • Motie Krimpenerwaard ea - vergroting gemeentefonds: aangenomen met 99,76%
 • Motie Zoetermeer Raden in Verzet - gemeenten-in-nood-fonds: afgewezen met 68,46%
 • Motie Assen - financiële randvoorwaarden klimaatakkoord: aangenomen met 99,73%
 • Motie Lelystad - verlengde onderwijstijd: aangenomen met 94,94%