U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en alle ingediende moties.

De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken. Hier zijn ook alle agendastukken te vinden.

De stemmingsuitslag is als volgt:

 • 2. Benoeming notulencommissie ALV 16 juni 2021 en 3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 12 februari 2021: aangenomen met 100%
 • 5. Financieel Jaarverslag 2020 en déchargeverlening bestuur: aangenomen met 100%
 • 6a. VNG Kadernota voor 2022: aangenomen met 100%
 • 6b. VNG contributievoorstel 2022: aangenomen met 99,61%
 • 7a. Voorstellen voor lopende activiteiten GGU en Kadernota GGU 2022: aangenomen met 99,91%
 • 7b. Voorstellen voor nieuwe investeringen GGU: aangenomen met 97,97%
 • 8a. Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord - Motie Velsen e.a.: 'Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke inpassing energietransitie in de ondergrond': aangenomen met 97,96%
 • 8c. Stand van zaken onderzoek jeugd - Motie Krimpenerwaard: 'Verwerking arbitrage uitspraak jeugd in meerjarenbegroting': aangenomen met 97,63%
 • 9. Uitvoering moties eerdere ledenvergaderingen: aangenomen met 98,97%

Bij dit agendapunt zijn ook de nieuwe moties behandeld die niet onder een agendapunt vallen, hieronder de stemming daarover:
- Motie Boxmeer e.a.: 'Bezwaarschriften WOZ via no-cure-no-pay kosten de gemeenten veel tijd en geld!': aangenomen met 98,46%
- Motie Hilversum: 'Stop met sturen aan de achterkant': aangenomen met 99,36%
- Motie Gooise Meren en Blaricum: 'Stel circulariteit centraal, niet de inzameling van PMD!': verworpen met 90,31% 
- Motie Wierden en Losser namens regio Twente: motie 'Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal': Hier is gestemd over het preadvies VNG-bestuur om motie aan te houden. Dit advies is aangenomen met 88,49%aangenomen 
- Motie Leusden: 'Geen (duurzaamheids-)doelen bereiken met dwangarbeid of kinderarbeid': aangenomen met 100%
- Motie Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland: 'Blijf energie uit water stimuleren': aangenomen met 99,09%
- Motie Moerdijk: 'Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel Omgevingswet': aangenomen met 99,35%
- Motie Rotterdam: 'Lachgasverbod in de APV': aangenomen met 53,80%
- Motie Hengelo: 'Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten': aangenomen met 98,07%

 • 10b. VNG inzet voor de kabinetsformatie - Motie Zoetermeer 'Zonder geld geen gemeenten': aangenomen met 97,55%
 • 11. Landelijke coördinatie begeleiding nieuwkomers met zintuigelijke beperking: aangenomen met 98,48%
 • 12. Invulling vacatures VNG bestuur en commissies: aangenomen met 100%

Stemuitslagen