Stichting HerstelTalent heeft subsidie ontvangen van ZonMw om de crisiskaart uit te rollen in Zeeland.

De crisiskaart is een kaartje niet groter dan een bankpasje. De tekst op de crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan. Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en men wel en niet moet doen als er een (psychische) crisis optreedt. Het plan dat achter de crisiskaart zit, is bekend bij de huisarts en andere behandelaars.

Irene van de Giessen, Directeur Hersteltalent:
We zijn blij dat we van start kunnen gaan. De subsidie biedt ons ongekende mogelijkheden om bij te dragen aan een veilige Zeeuwse samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Ook die mensen waarvoor het leven soms erg ingewikkeld is. Ervaringskennis dient wat ons betreft vanzelfsprekend preventief onderdeel uit te maken van de Zeeuwse zorg en welzijn.

Vijftig crisiskaarthouders

De stichting HerstelTalent wil de crisiskaart uitrollen in Zeeland met als doel: vijftig nieuwe crisiskaarthouders. Dat willen ze voor elkaar krijgen door actief verschillende instanties te informeren over de crisiskaart.

Uitdaging

“Het is een hele uitdaging om heel Zeeland te bereiken door de eilandenstructuur. We zetten ons netwerk overal in: onder andere bij Emergis, de politie, op de Hogeschool en bij de WMO-voorziening in Zeeland (Porthos) laten we weten dat de crisiskaart er is en dat men er altijd naar kan vragen. We hebben alle partijen echt nodig,” aldus Irene van de Giessen (directeur HerstelTalent). De promotie is ook belangrijk om professionals te informeren dat ze naar de crisiskaart kunnen vragen in een crisissituatie.

Eigen inbreng en regie

Het project sluit aan bij Bouwsteen 1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving. De crisiskaart werkt preventief. Stichting HerstelTalent gaat met een klant in gesprek op een moment dat hij helder voor ogen heeft wat er wel en niet wenselijk is in geval van een crisis.De persoon bepaalt zelf over welke aanpak hij/zij nodig heeft en welke informatie er op de crisiskaart moet komen.

Persoongerichte aanpak

Stichting HerstelTalent werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Wij begeleidien de mensen zoals zij dat zelf willen. Een persoonsgerichte aanpak dus.

We zijn erg trots op de twee geopende zelfregiecentra en dat mensen ons weten te vinden om begeleiding te krijgen. Hiermee kunnen we opnames voorkomen. We werken samen met de cliënt aan zijn of haar herstel, in eigen regie.